2009 m. gegužės 3 d., sekmadienis

MARIJAMPOLĖS DEKANATO CARITAS SAVANORIU SEMINARAS

2009 m. gegužės 1 d. 14 val. Vytauto g. 25, Marijampolėje vyko Marijampolės dekanato Caritas savanorių seminaras. Paskaitą „Ką sako Apaštalas Paulius apie gailestingąją meilę“ skaitė Švč. M. Marijos Gimimo parapijos klebonas teol. lic. Vaidotas Labašauskas. Pranešėjas kalbėjo, jog karitatyvinė veikla turi būti suprasta Dievo, kuris yra Gailestingoji Meilė šviesoje. Kiekvienas artimo meilės darbas turi būti atliekamas gerbiant žmogaus, kuriam reikia pagalbos prigimtinį orumą. Pakaitininkas sakė, kad mylėti savo artimą, vaikus, kaimynus – tai stengtis padėti jiems laimėti Amžinybę remianti Kristumi, kuris yra didžiausias gailestingosios meilės šaltinis.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą