2009 m. liepos 22 d., trečiadienis

Svečiai iš Vokietijos viešėjo Vilkaviškio vyskupijos Carite

Vilkaviškio vyskupijos Carite lankėsi Lietuvoje viešinti „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai komiteto“ („Hilfskomitee Litauen – Weißrussland“) delegacija iš Vokietijos, kuris šiemet šventė 15-os metų savo veiklos Jubiliejų. Taip jau gražiai sutapo, kad šiemet ir Lietuvos Caritas mini veiklos 20-metį. Šia proga Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa įteikė padėką ir nuoširdžiai padėkojo Pagalbos Komiteto prezidentui Herbertui Michaeliui Vencleriui (Herbert Michael Wenzler) bei visiems jo nariams likusiems savo tėvynėje už pasišventimą artimo meilės tarnystei, kuria liudija pasauliui, kad „Dievas yra meilė“ (1 Jn 4, 16), ilgametį bendradarbiavimą ir nuolat teikiamą pagalbą mūsų vyskupijos vargstantiesiems. Kiekvienam svečiui buvo įteiktos simbolinės atminimo dovanėlės – Caritas 20-mečiui skirta kepurėlė. Direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė trumpai supažindino su mūsų vyskupijoje vykdoma projektine veikla. Svečiams buvo atsakyta į gausius jų klausimus bei aptartos tolimesnio bendradarbiavimo perspektyvos.

Giedrius Sinkevičius,
MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje
Autoriaus nuotraukoje: „Hilfskomitee Litaeun – Weißrussland“ prezidentas H. M. Vencleris (Wenzler) (viršuje, dešinėje pusėje) su kolegomis iš Vokietijos, Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa (viršuje, centre), direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė (pirmoje eilėje antra iš dešinės).