2009 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Karitiečių ir socialinių darbuotojų šventė Kazlų Rūdoje

„Dėl ko kito mes gyvename, jei ne tam, kad palengvintumėm gyvenimą kitiems“.
Džordžas Eliotas
Jau penkeri metai, kai rugsėjo 27 – oji paskelbta socialinio darbuotojo diena. Taip pat šiais metais sukanka 20 metų, kai Lietuvoje, taip pat ir Kazlų Rūdoje, veiklą pradėjo tarptautinė Carito organizacija. Todėl sekmadienį, rugsėjo mėn. 27 dieną, Kazlų Rūdos Caritas ir Socialinės paramos centras, remiant parapijos klebonui kun. Gintautui Kuliešiui, visus karitiečius ir socialinius darbuotojus pakvietė į šventę, kurią kartu skyrė Lietuvos vardo 1000 – mečiui paminėti.
Šventė prasidėjo Kazlų Rūdos bažnyčioje, parapijos kunigų aukojamomis iškilmingomis šv. Mišiomis. Pamokslo žodžiai buvo skirti karitiečiams, socialiniams darbuotojams, visiems, esantiems šalia vargstančių ir stokojančių.
Po šv. Mišių Kazlų Rūdos karitiečius sveikino svečias, atstovaujantis Vilkaviškio vyskupijos Caritą, Giedrius Sinkevičius, linkėdamas stiprybės ir Dievo palaimos visuose vykdomuose projektuose. „Minint Lietuvos Caritas 20-metį, socialinių darbuotojų profesinę šventę, esu įgaliotas Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus kun. Arvydo Liepos vardu, kuris, deja, negali dalyvauti šioje gražioje šventėje, nuoširdžiai Jums padėkoti už nuolatinį pasiaukojimą stokojančiam. Palinkėti ir toliau būti Kristaus rankomis, kurios apkabina kiekvieną kenčiantįjį, liudijant šiam pasauliui apie Dievo gailestingumą.“ – kalbėjo svečias.
Parapijos klebonas kun. Gintautas Kuliešius aktyviausiems karitiečiams padėkojo už pasiaukojimą, darbą ir įteikė padėkos raštus, pasirašytus J. E. Vilkaviškio vyskupo Rimanto Norvilos, Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus kun. Arvydo Liepos, Marijampolės dekanato dekano, kun. Gintauto Kuliešiaus.
Buvo dėkojama visiems karitiečiams už pasiaukojimą, skiriamą laisvalaikį, taip pat verslininkams, parapijiečiams, visiems geros valios žmonėms, dalyvaujantiems kasmetinėse Gerumo akcijose, paliekantiems aukas Carito aukų dėžutėje bažnyčioje, remiantiems labdaros valgyklą daržovėmis, maisto produktais, besidalinantiems atliekamais drabužiais ir buitine technika.
Visi, dalyvavusieji šv. Mišiose, buvo pakviesti pabendrauti į Socialinės paramos centro kiemelį, kur šventė tęsėsi.
Kiemelyje svečius pasitiko ir vėliau koncertavo Centro pučiamųjų orkestras „Parama“, etnografinis ansamblis „Sūduonia“. Renginyje dalyvavusi Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto narė Vida Milda Klimienė pasveikino socialinius darbuotojus su profesine švente, palinkėjo ištvermės ir stiprybės sunkiame, bet labai reikalingame darbe. Su Carito Jubiliejumi ir socialinio darbuotojo švente visus susirinkusius sveikino ponia Regina Mocevičienė, socialinės paramos centro darbuotojus sveikino ir Centro direktorė. „Kiek nedaug reikia, kad žmogus pasijustų saugus ir laimingas: šypsenos, laiku uždėtos rankos ant peties, ištarto gero ramaus žodžio, supratimo. Visa tai turite Jūs, mielieji darbuotojai, esate arčiausia žmonių ir savo gerumu dalinatės su kitais. Būkite visada greta kenčiančio ir stokojančio“, – kalbėjo direktorė. Socialiniams darbuotojams buvo įteikti suvenyrai, kuriuos su meile pagamino Vaikų dienos centro „Šypsniukas“ lankytojai.
Po koncerto ir oficialių kalbų visi buvo pakviesti paragauti Carito sriubos, pasivaišinti pačių susineštomis vaišėmis. Visi nuoširdžiai bendravo, negailėjo vieni kitiems gerų žodžių, bent trumpam pamiršo savo sunkų, bet labai reikalingą darbą.
Nors šventė ir praėjo, dar kartą nuoširdžiai sveikinu visus socialinius darbuotojus, dirbančius Kazlų Rūdos savivaldybės įvairiose organizacijose, visus karitiečius, dėkoju visiems rėmėjams. Stiprybės Jums visiems ir Dievo palaimos artimo meilės darbuose.
VšĮ Kazlų Rūdos socialinės paramos centro direktorė,
Kazlų Rūdos Carito vedėja Renata Andriušienė