2014 m. gegužės 27 d., antradienis

"Caritas" veikla Kazlų Rūdos parapijoje - gyva ir aktyvi!

                  2014 metų gegužės 21 d., trečiadienį,  Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, Marijampolės dekanato vedėja Liucija Juraitienė ir dvi savanorės lankėsi  Kazlų Rūdos  Švč. Jėzaus Širdies parapijos „Caritas“ skyriuje. 
                  Susitikimo metu parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja Renata Andriušienė svečiams  pristatė  karitatyvinę veiklą: sriubos valgyklą, vaikų dienos centrą „Šypsniukas“ ir labdaros krautuvėlę. R. Andriušienė pasakojo, kad sriubos valgykloje kiekvieną dieną pavalgo apie 40 parapijos vargstančiųjų ar socialinėje atskirtyje gyvenančių asmenų. Jiems maistą gamina parapijos „Caritas“ savanorės. Vaikų dienos centrą „Šypsniukas“ lanko apie 50 vaikų. Labai jaukias vaikų dienos centro patalpas puošia pačių vaikų gaminti rankdarbiai, nutapyti paveikslai. Centro lankytojai turi galimybę paruošti pamokas, dalyvauti įvairiose šventėse, sportuoti.„Carito“ patalpose vyskupijos atstovai apžiūrėjo ir „Labdaros krautuvėlę“.  R. Andriušienė ir krautuvėlėje rūbus dalinanti savanorė pasakojo, jog rėmėjai iš Vokietijos pasidalino patirtimi, kad priklausomybės ligomis ar dėl kitos priežasties atskirtyje gyvenantys žmonės dažnai nebrangina ir nevertina už dyką gautų daiktų. Dėl šios priežasties buvo nuspręsta paprašyti nors minimalios aukos už gautą daiktą, pasirašant į aukų lapą, o už surinktas aukas nuperkti maisto produktų labdaros valgyklai.
                   Geriant arbatą Renata Andriušienė džiaugėsi parapijos klebono Renaldo Janušausko pagalba. Jis apsilanko vaikų dienos centre ir labdaros valgykloje, pabendrauja su savanorėmis, dalyvauja "Caritas" organizuojamose šventėse į kurias susirenka gausus būrys parapijiečių. 
                   Pokalbio metu apie vyskupijos parapijų „Caritas“ skyrių aktyvinimą ir atkūrimą R. Andriušienė teigė, kad labai svarbus yra dekano ir parapijos klebono vaidmuo palaikant ir aktyvinant parapijos bendruomenę praktinei karitatyvinei tarnystei. Ji pasakojo, kad prieš keletą metų Marijampolės dekanate veikė apie 20 „Caritas“ skyrių į kuriuos ji, kaip Marijampolės dekanato vedėja dažnai nuvykdavo aptarti vykdomos veiklos. Pasidalinti džiaugsmais ir rūpesčiais Marijampolės dekanas kviesdavo parapijų „Caritas“ skyrių vedėjas į bendrą susirinkimą. Renata teigė, kad šių susirinkimų šiuo metu labai trūksta.  
Nuoširdžiai dėkojame Kazlų Rūdos parapijos „Caritas“ skyriaus karitietėms už nuoširdų priėmimą ir pasidalinimą patirtimi.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ informacija.