2010 m. lapkričio 6 d., šeštadienis

„Būkite pagarbūs, nuoširdūs bei supratingi!“

Lapkričio 5 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko seminaras „Kaip padėti žmonėms, išgyvenantiems depresiją ar sunkias netektis“.
Jame dalyvavo 59 vyskupijos Carito savnoriai ir parapijų aktyvistai. Projektą “Savanorių mokymai“, kurį vykdo Vilkaviškio vyskupijos Caritas dalinai finansuoja
Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas. Jis skirtas vyskupijos Caritas savanoriams ugdyti.
Seminaro paskaitininkė, Marijampolės PSPC psichologė Audra Tamošaitienė, profesionaliai, nuoširdžiai ir įdomiai pasakojo apie psichologinės krizės ištiktus žmones bei būdus jiems padėti. Krizė gali ištikti ir sveikus žmones, mirus artimiesiems, netekus darbo, išgyvenant skyrybas, įvykus kažkam labai reikšmingo asmeniškai tam žmogui. Krizė turi 6 stadijas: šoko, neigimo, pykčio, depresijos, priėmimo ir naujos orientacijos. Jei žmogus ištiktas šoko kaltina kitus, pyksta, reikia žinoti, jog tas pyktis nukreiptas ne į asmenį, kuris nori padėti, bet „šaukia“ jo skausmas. Būtinai reikia leisti žmogui išsisakyti. Neigimo fazėje negalima žmogui prieštarauti, kad ir ką jis sakytų, taisyti jo kalbos- reikia leisti žmogui neigti, o pykčio fazėje leisti pykti ar verkti.
Sunkumų ištiktam žmogui mes galime padėti: nepalikdami jo vieno, parodydami susirūpinimą jo išgyvenimais, išklausydami, nepertraukinėdami, nekritikuodami, prisimindami kaip jautėmės, kai mums buvo sunku. Taip pat svarbu padėti rasti reikiamus specialistus.
Labai svarbu norint padėti depresijos ištiktam žmogui įsiminti penkių NE taisyklę:
- neišsigąsti, neparodyti, kad esame šokiruoti,
- nesumenkinti žmogaus skausmo,
- nesistengti pralinksminti,
- nenaudoti emocinio šantažo ar kaltės jausmo sukėlimo,
- nežadėti laikyti paslaptyje ketinimo nusižudyti.
Psichologė aiškino, ką daryti išgirdus jei žmogus užsimena apie savižudybę: kalba tam tikrais posakiais, dažniau kalba apie mirtį, išgyvena beviltiškumą ir bejėgiškumą, kalba tarsi norėdamas atsisveikinti, jo nebedomina ankstesni pomėgiai, netikėtai pradeda vartoti narkotikus arba daug alkoholio. Ankščiau buvo įprasta manyti, jog žmogus, kuris kalba apie savižudybę, niekada neišdrįsta to padaryti, tačiau apie 80 proc. žmonių apie tai užsimena ir nusižudo, jei artimieji to neišgirsta.
Baigdama paskaitą psichologė A. Tamošaitienė palinkėjo Caritas savanoriams: „Būkite pagarbūs, nuoširdūs bei supratingi“.
Vikaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė visus vyskupijos Caritas savanorius pakvietė į gruodžio 9 d. vyksiantį seminarą „Okultinių paraktikų pasekmės ir jų gydymas per Sakramentus“. Seminarą ves Vilkaviškio vyskupijos Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas egzorcistas teol. lic. Sigitas Bitkauskas.

Vitalija Filipova
VV Caritas Marijampolės dekanato vedėja

„Suvalkietis“ 2010 m. lapkričio 20 d. Nr. 134 (9216)

2010 m. lapkričio 5 d., penktadienis

Lietuvoje paramos maistu prašo vis daugiau asmenų

   Lapkričio mėn. 8 – 25 dienomis, jau penktąjį kartą per 2010 metus, į labdaros organizacijų pagrindinius sandėlius bus įvežta beveik 2,8 tūkst. tonų parama maisto produktais, vykdant Europos Sąjungos maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA).
   Lietuvoje šią paramą panoro gauti 538 491 asmuo, įrašytas į labiausiai nepasiturinčiųjų asmenų sąrašą. Primename, kad paramą maisto produktais gali gauti tie Lietuvos gyventojai, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Vyriausybės patvirtintų remiamų pajamų (VRP), t. y. 525 litų.
   Šiems asmenims skiriamą paramą paskirstys ir su partnerių pagalba išdalins Lietuvos Caritas organizacija (367 025 nepasiturintiems asmenims arba 68,16 proc. nuo visų paramos gavėjų Lietuvoje), Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija (116 222 asmenims arba 21,58 proc.) bei labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“ (55 244 paramos gavėjams arba 10,26 proc. nuo visų jos prašančiųjų skaičiaus).
   „Vilkaviškio vyskupijos Caritas maisto produktų paskirstymą ir jų išdalinimą administruoja 10-yje savivaldybių, kuriose beveik 358 tonų gautą paramą maisto produktais už 1,039 mln. litų paskirstys 12,61 proc. visų paramos gavėjų Lietuvoje, t. y. 67 899 jos laukiantiems labiausiai nepasiturintiems vyskupijos asmenims, o t. y. 12 238 asmenimis daugiau nei 2010 m. kovo mėn.“ – sako MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje Giedrius Sinkevičius.

Paramos gavėjai pagal savivaldybes pasiskirstė taip:
Savivaldybė / 2010 m. kovo mėn. / 2010 m. lapkričio mėn. / Padidėjimas
Alytaus rajono / 7 615 / 8 861 / 1 246 /
Birštono / 656 / 789 / 133 /
Lazdijų rajono / 5 057 / 6 141 / 1 084 /
Prienų rajono / 7 365 / 8 710 / 1 345 /
Kalvarijos / 3 123 / 3 911 / 788 /
Kazlų Rūdos / 3 408 / 3 944 / 536 /
Marijampolės / 7 006 / 9 509 / 2 503 /
Vilkaviškio rajono / 11 347 / 13 175 / 1 828 /
Šakių rajono / 7 240 / 8 946 / 1 706 /
Kauno rajono (12-a sen. iš 25) / 2 844 / 3 913 / 1 069 /
Iš viso vyskupijoje / 55 661 / 67 899 / 12 238

   Alytaus r., Birštono, Lazdijų r., Prienų r. savivaldybių remtiniems asmenims lapkričio mėnesį skirti 14,18 Lt vertės maisto produktai, t. y.: 2 kg kvietinių miltų, 0,4 kg makaronų, 0,5 kg manų kruopų, 0,12 kg miežinių sausų pusryčių, 1,6 kg trijų grūdų kruopų košės ir 0,64 kg nesaldinto sutirštinto pieno.
   Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio r. ir Kauno r. savivaldybių nepasiturintiems asmenims 16,50 Lt vertės maisto produktų paketą vienam asmeniui sudarys: 2 kg kvietinių miltų, 0,8 kg makaronų, 0,12 kg miežinių sausų pusryčių, 0,8 kg trijų grūdų kruopų košės, 1 kg ryžių kruopų ir 0,64 kg nesaldinto sutirštinto pieno. Beje, Marijampolės savivaldybės 427 asmenims jo sudėtyje papildomai bus 0,8 kg trijų grūdų kruopų košės, dėl to gaunamos paramos vertė vienam asmeniui padidėja iki 17,91 Lt.
   Informuojame, kad Marijampolės savivaldybės Degučių seniūnijos gyventojai paramą maistu lapkričio mėnesį turės atsiimti kitoje vietoje, t. y. Rasos g. 6, buvusiose Marijampolės socialinės pagalbos centro patalpose.
   Šakių rajono savivaldybės remtiniems asmenims 13,72 Lt vertės paramoje bus šie maisto produktai: 2 kg kvietinių miltų, 0,4 kg makaronų, 0,24 kg miežinių sausų pusryčių, 1,6 kg trijų grūdų kruopų košės ir 0,64 kg nesaldinto sutirštinto pieno.
   Atkreipiame dėmesį ir norime paaiškinti, kad Lietuvoje paramos gavėjų gaunamų maisto produktų asortimentas ir jų vertė vienam asmeniui skiriasi, nes kiekvieną paramos gavimo mėnesį, t. y. kovo, gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio mėn., nepasiturinčiųjų asmenų skaičius nuolat kito ir VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra programos įgyvendinimo pabaigoje privalėjo labdaros organizacijoms paskirstyti visus šių metų pradžioje viešųjų pirkimų patvirtinta tvarka įsigytus maisto produktus.
   Kaip bebūtų gaila, tačiau MIATLNA programos vykdytojui Vilkaviškio vyskupijoje Giedriui Sinkevičiui tenka konstatuoti nelabai malonų faktą: ne visiems paramos gavėjams pateikusiems prašymus gauti ES paramą maistu, ji labai reikalinga. Seniūnijose pareiškę norą ją gauti, kai kurie asmenys iš viso neatvyksta jos pasiimti. Vyskupijos teritorijoje tokių asmenų buvo 680, t. y. Marijampolės sav. – 462 iš 9 026, Kalvarijos sav. – 74 iš 3 883, o Vilkaviškio r. sav. – 144 iš 13 012 asmenų, įrašytų į paramos gavėjų sąrašus. Neatsiimti maisto produktai po jų dalinimo pabaigos patenka į socialines labdaros valgyklas, vaikų dienos centrus ar kitas socialines paslaugas teikiančias įstaigas griežtai laikantis visų reikalavimų.
   Pastaruoju metu daugeliui paramos gavėjų kyla klausimas dėl tiekiamų maisto produktų kokybės. Dėl to dažniausia kaltinamos labdaros organizacijos, kurios, neva „dalina pasibaigusio galiojimo maisto produktus“.
   „Oficialiai pareiškiame, jog kiekvieną kartą maisto produktai į pagrindinius sandėlius priimami tik tiekėjams pateikus visus reikalingus dokumentus, t. y. pervežimo dokumentą – krovinio važtaraštį ir būtinai įvežamų maisto produktų kokybę patvirtinantį sertifikatą. Per savaitę ar porą šie produktai paskirstomi į seniūnijas (dalinimo vietas), – sako Giedrius Sinkevičius, – todėl teigti, kad labdaros organizacijos atsakingos už maisto produktuose retkarčiais randamas ne itin mielas „dovanas“, tikrai nėra atsakinga. Mes esame tik paramos skirstytojai ir jos dalintojai. Už maisto produktų kokybę 100 proc. atsako jų tiekėjai. Beje, labai dažnai ir patys paramą gaunantys asmenys pamiršta, jog gautus produktus reikia sunaudoti kuo greičiau, jų nekaupiant „blogesniems“ laikams. Maisto specialistai miltų ir kruopų gaminių rekomenduoja nekaupti namuose dideliais kiekiais, net ir parduotuvėse jų įsigyti tik poros mėnesių laikotarpiui, per kurį būtų galima juos suvartoti, kadangi esant netinkamoms laikymo sąlygoms yra gana greitai gendantis produktas“.
   Taip pat informuojame, kad jau vyksta parengiamieji darbai MIATLNA programos įgyvendinimui 2011 metais. Kitais metais programos įgyvendinimui Lietuvoje skirtų intervencinių produktų, administracinių ir transporto išlaidų vertė yra 7,78 mln. eurų arba 26,87 mln. litų. Visa 2011 metų programos įgyvendinimo vertė 20-yje valstybėse narėse iš 27-ių ES valstybių, kurios pareiškė norą dalyvauti programoje yra 480 mln. eurų arba beveik 1,66 mlrd. litų.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija
 
D. tel. (8 343) 56 338, mob. 8 671 88 754
El. paštas caritas@vk.lcn.lt
Svetainė internete http://vilkaviskis.lcn.lt/kurija_kt/caritas/