2010 m. lapkričio 30 d., antradienis

Startuoja kasmetinė adventinė akcija

Advento metu Lietuvos vyskupijų ir centrinis Caritas tryliktą kartą vykdys vargstančiųjų paramos akciją „Gerumas mus vienija“. Akcijos metu tikintieji ir visi geros valios žmonės kviečiami savo parapijose bei vietos Caritas skyriuose už auką įsigyti simbolinę Caritas žvakelę, taip išreiškiant artimo meilę ir solidarumą. Aukos už žvakeles, surinktos parapijos bažnyčioje, skiriamos tos parapijos vargingiausiems paremti.
2009 metais Vilkaviškio vyskupijoje buvo išplatinta 12000 žvakelių, aukojo 6424 asmenys (daugelis aukojusiųjų norėjo būti neįvardinti), akcijoje aktyviai dalyvavo kunigai, Caritas skyrių savanoriai, 17 organizacijų, Marijampolės savivaldybės Degučių mokyklos-darželio bendruomenė, Krikščioniškojo kultūros centro, Šaltinio bei Igliaukos vidurinių mokyklų ateitininkai, Kalvarijos savivaldybės skautai. Moksleiviai žvakeles gavo iš savo parapijų Caritas skyrių, taip įsijungdami į parapijų Caritas savanorių būrį.
Parapijose surinkta labdara buvo suteikta parama jos stokojantiems bendruomenių nariams. Vaikams nupirkta mokyklinių prekių, sergantiems ir vienišiems senoliams vaistų ir slaugos priemonių, nepasiturinčiai gyvenančiai šeimai - kietojo kuro. Vieniši ir paramos reikalingi žmonės buvo pakviesti valgyti Kūčių vakarienės, o vaikai galėjo džiaugtis Kalėdų dovanėlėmis.
Šiais metais akcija prasidės gruodžio 1 dieną ir baigsis gruodžio 31-ąją. Visą gruodžio mėnesį galima aukoti Caritas veiklai skambinant trumpaisiais numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų). Akcijoje dalyvauti kviečiame kiekvieną, kuris nori ir gali bent maža auka prisidėti prie vos galą su galu suduriančių senolių, gatvės vaikų ir skurdžiai gyvenančių šeimų paramos.
Kun. Juozas Zdebskis rašė: „Jei gali laimingas žemėje būti, tai tą laimę gali rasti tik kito žmogaus akyse, kai jose spindi džiaugsmas ir žinai, jog tai savo pastangomis, savo auka tą laimę jam padovanojai“.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į savo parapijų klebonus ar Caritas skyrius.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija