2010 m. sausio 16 d., šeštadienis

“Niekada nesame tokie vargšai, kad negalėtume padėti artimui"


Mes skubame kiekvieną dieną. Skubame tam, kad greitu tempu lekiantis gyvenimas nenublokštų mūsų nuo tvirto kelio, kurį iš visų jėgų pilame...
Bet ar dienai pasibaigus mes apmąstome savo nuveiktus darbus? Kiek iš jų yra susiję su kitų gerove? Kiekvienas atsakys skirtingai, nes tai jo sąžinės reikalas. Neturėtume pamiršti, kad padarytas gerumas sugrįžta dvigubai. Todėl šiuo sunkiu visuomenei laikotarpiu stipriau apkabinkime savo artimą žmogų, dažniau nusišypsokime sutiktam praeiviui. Juk tai nieko nekainuoja. Tokiu būdu mes tik praturtinsime savo sielas, didesnis džiaugsmas aplankys Dangų.

Dalintis gerumu, kaip ir kasmet taip ir 2009 m. gruodį mus kvietė Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja ateitininkė Aušra Adomavičiūtė. Visoje Lietuvoje organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“ jau antri metai su mielu noru aktyviai dalyvavo ir Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa „Saulėtekis“, kuriai vadovauja globėja Zita Janulevičienė. Nors būrelis ir negausus, bet gruodžio mėnesį tapo Igliaukos šv. Kazimiero parapijos Caritas jaunaisiais savanoriais.
Likus vos savaitei iki Šv. Kalėdų, dalyvavimo adventinėje Caritas gerumo akcijoje tradiciją tęsė jaunosios ateitininkės, pertraukų metų rinkdamos aukas už simbolines žvakeles.
Žvakutes, pažymėtas specialiu Caritas ženkleliu, už auką įsigijo moksleiviai, mokytojai, įstaigų darbuotojai. Pinigai, kuriuos suaukojo dosnūs ir geraširdžiai Igliaukiečiai, bus skirti įsigyti kanceliarinėms prekėms nepritekliuje gyvenantiems vaikams. Taip dar kartą įsitikinome, kad gerumo sėkla daugelio širdyse sėjama mažais gerumo darbais, kurie stokojančiam tampa stebuklu. O jeigu kartais ir suabejosime prieš kažką darant, nežinodami ar verta, prisiminkime, kad Tas, kurio dėka mes čia esame, kiekvieno šidyje pasodino po mažą daigelį, vadinamą – Meile.
Mylėdami savo artimą taip kaip Jėzus myli mus, mes dalinsime kitiems viltį, gailestingumą ir tikėjimą, jog tik Jis yra patikima atrama išgyvenant šiandienos mums pateikiamus gyvenimo iššūkius.

Mes skubame kiekvieną dieną. Skubame tam, kad greitu tempu lekiantis gyvenimas nenublokštų mūsų nuo tvirto kelio, kurį iš visų jėgų pilame...
Bet ar dienai pasibaigus mes apmąstome savo nuveiktus darbus? Kiek iš jų yra susiję su kitų gerove? Kiekvienas atsakys skirtingai, nes tai jo sąžinės reikalas. Neturėtume pamiršti, kad padarytas gerumas sugrįžta dvigubai. Todėl šiuo sunkiu visuomenei laikotarpiu stipriau apkabinkime savo artimą žmogų, dažniau nusišypsokime sutiktam praeiviui. Juk tai nieko nekainuoja. Tokiu būdu mes tik praturtinsime savo sielas, didesnis džiaugsmas aplankys Dangų. Dalintis gerumu, kaip ir kasmet taip ir 2009 m. gruodį mus kvietė Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja ateitininkė Aušra Adomavičiūtė. Visoje Lietuvoje organizuojamoje akcijoje „Gerumas mus vienija“ jau antri metai su mielu noru aktyviai dalyvavo ir Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos ateitininkų kuopa „Saulėtekis“, kuriai vadovauja globėja Zita Janulevičienė. Nors būrelis ir negausus, bet gruodžio mėnesį tapo Igliaukos šv. Kazimiero parapijos Caritas jaunaisiais savanoriais.
Likus vos savaitei iki Šv. Kalėdų, dalyvavimo adventinėje Caritas gerumo akcijoje tradiciją tęsė jaunosios ateitininkės, pertraukų metų rinkdamos aukas už simbolines žvakeles.
Žvakutes, pažymėtas specialiu Caritas ženkleliu, už auką įsigijo moksleiviai, mokytojai, įstaigų darbuotojai. Pinigai, kuriuos suaukojo dosnūs ir geraširdžiai Igliaukiečiai, bus skirti įsigyti kanceliarinėms prekėms nepritekliuje gyvenantiems vaikams.

Taip dar kartą įsitikinome, kad gerumo sėkla daugelio širdyse sėjama mažais gerumo darbais, kurie stokojančiam tampa stebuklu. O jeigu kartais ir suabejosime prieš kažką darant, nežinodami ar verta, prisiminkime, kad Tas, kurio dėka mes čia esame, kiekvieno šidyje pasodino po mažą daigelį, vadinamą – Meile.
Mylėdami savo artimą taip kaip Jėzus myli mus, mes dalinsime kitiems viltį, gailestingumą ir tikėjimą, jog tik Jis yra patikima atrama išgyvenant šiandienos mums pateikiamus gyvenimo iššūkius.


Ieva Glušauskaitė

Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos ateitininkė