2010 m. liepos 23 d., penktadienis

Prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos Caritas vykdomos programos „Didysis Draugas/Didžioji Draugė“ savanorių mokymai

Liepos 16-ąją prasidėjo mokymų ciklas, naujiems į programą „Didysis Draugas/Didžioji Draugė“ įsijungusiems savanoriams, kurie truks tris mėnesius.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centre „Rūpintojėlis“ susirinkę būsimi programos savanoriai pirmojo mokymo „Savanorystė – savęs pažinimas“ metu mokėsi kaip Mažuosius draugus išklausyti, suprasti jų problemas, kaip teisingai apsispręsti priimant sprendimus įvairiose gyvenimiškose situacijose. Norėdami tapti tikra komanda savanoriai stengėsi vienas kitą labiau pažinti, mokėsi priimti dovanojamą Dievo meilę per kitus žmones ir dalintis ja su kitais.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanorė Zina Zarembaitė pasidalino savo mintimis bei patirtimi apie savanorystę Caritas organizacijoje. Paskaitos metu, kurią skaitė Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadovė ir šios programos vykdytoja Reda Kubilienė, mokymų dalyviai sužinojo apie savanorystę ir jos reikšmę žmogaus gyvenime, savanoriškos veiklos principus.

Gautas žinias dalyviai iš karto pritaikė dalyvaudami smagiuose praktiniuose užsiėmimuose. Visiems būnant kartu, laikas nejučia prabėgo. Tai dar kartą įrodo, kad į programos „Didysis Draugas/Didžioji Draugė“ mokymus susirinko puikūs, draugiški, linksmi ir norintys padėti vaikams, kurie turi sunkumų, savanoriai, su kuriais bendraujant ir dirbant laikas tarsi išnyksta...

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija
Nuotraukos Redos Kubilienės

2010 m. liepos 19 d., pirmadienis

Paramos maistu liepos mėnesį sulauks daugiau kaip 0,5 mln. Lietuvos gyventojų

Įgyvendinant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA), 2010 metų liepos mėnesį 2.275 tūkst. kg maisto produktų bus išdalinta 504.011 labiausiai nepasiturintiems Lietuvos asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršijo 525 litus. Per Caritas organizaciją parama maisto produktais pasieks 347.427 labiausiai nepasiturinčius asmenis arba 68,93 proc. visų paramos gavėjų. 109.603 asmenims maisto produktus išdalins Lietuvos Raudonojo kryžiaus draugija (21,75 proc.), o labdaros paramos fondas „Maisto bankas“ – 46.981 (9,32 proc.) asmenims.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas beveik 294 tūkst. kg maisto produktų paskirstys 64.591 asmeniui, t.y. 12,82 proc. visų paramos gavėjų.


Paramos gavėjų skaičius pagal savivaldybes (liepos mėn./kovo mėn./padidėjimas):
 1. Alytaus rajonas – 8.467 / 7.615 / 852;
 2. Birštonas – 792 / 656 / 136;
 3. Lazdijų rajonas – 5.799 / 5.057 / 742;
 4. Prienų rajonas – 8.440 / 7.365 / 1.075;
 5. Kalvarija – 3.720 / 3.123 / 597;
 6. Kazlų Rūda – 3.841 / 3.408 / 433;
 7. Marijampolė – 8.694 / 7.006 / 1.688;
 8. Vilkaviškio rajonas – 12.784 / 11.347 / 1.437;
 9. Šakių rajonas – 8.534 / 7.240 / 1.294;
 10. Kauno rajonas (12-a seniūnijų iš 25) – 3.520 / 2.844 / 676.
 Į Vilkaviškio vyskupijos Caritas administruojamus pagrindinius sandėlius Marijampolėje, Alytuje ir Šakiuose įvežti šie maisto produktai: kvietiniai miltai, makaronai, manų kruopos, miežiniai sausi pusryčiai, trijų grūdų kruopų košė, trijų grūdų dribsniai, ryžių kruopos ir nesaldintas sutirštintas pienas, kurie jau pristatyti beveik į visus dalinimo punktus. Vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skirta po 1 vnt. aukščiau išvardintų produktų (4,54 kg) už 12,56 Lt sumą.

Marijampolės sav. Degučių, Mokolų ir Marijampolės seniūnijų gyventojai skirtą paramą maistu galės atsiimti liepos 20 – rugpjūčio 6 dienomis Marijampolės šv. arkangelo Mykolo parapijos Caritas patalpose (J. Bendoriaus g. 2) darbo dienomis nuo 9 iki 13 val.
Atkreipiame dėmesį, kad dalinimo laikotarpis kiekvienoje vietoje gali skirtis, nes terminus ir laiką kiekvienas dalinimo punktas turi teisę nustatyti savarankiškai. Iki rugpjūčio 10 d. neatsiimti maisto produktai bus perduoti labdaros valgykloms, todėl raginame gyventojus aktyviai atsiimti jiems skirtą paramą.

Primename, kad parama maistu teikiama asmenims, kurių pajamos vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 VRP (Vyriausybės remiamų pajamų), t.y. 525 Lt, neatsižvelgiant į socialinį statusą. Šie asmenys turėtų kreiptis į savo seniūnijų socialinius darbuotojus ir užpildyti prašymą paramai gauti. Jeigu savivaldybės socialinių skyrių ar seniūnijų darbuotojai negali patikrinti informacijos apie šeimos pajamas, remiantis turimais duomenimis ir informacinėmis sistemomis, tuomet turi pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas.

Prašymai paramai gauti maistu priimami visą laiką. Paramos dalinimo eigoje naujai prašymus pateikę asmenys įtraukiami į labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus sekančiam paramos gavimo mėnesiui. Taigi, rugsėjo mėn. norintys gauti paramą maistu ir atitinkantys aukščiau išvardintus kriterijus, prašymus socialiniam darbuotojui turi pateikti ne vėliau kaip iki rugpjūčio 9–10 d., nes savivaldybės atnaujintus labiausiai nepasiturinčių asmenų skaičius ir sąrašus Caritui turi pateikti iki rugpjūčio 13 dienos.

Taip pat primename, kad asmenys, įtraukti į labiausiai nepasiturinčių asmenų sąrašus, pagerėjus jų socialinei padėčiai, privalo nedelsiant informuoti socialinį darbuotoją, kad būtų išbraukti iš paramos gavėjų sąrašo.

Trumpai apie MIATLNA programą
Maistą vargingiausiai gyvenantiems Bendrijos asmenims imta nemokamai dalinti ypač šaltą 1986–1987 metų žiemą, kai sukauptas žemės ūkio produktų perteklius buvo atiduotas labdaros organizacijoms, kad pastarosios jį išdalytų nepasiturintiems žmonėms. Vėliau ši priemonė buvo pratęsta, o jos pagrindu tapo intervencinės atsargos. Pagal šią programą valstybės narės maisto pertekliaus valstybines atsargas galėjo panaudoti kaip pagalbą maistu.

Šia programa siekiama dviejų pagrindinių tikslų:
 • socialinio (ženkliai prisidėti prie labiausiai nepasiturinčių asmenų gerovės);
 • rinkos (žemės ūkio produktų rinkų stabilizavimas mažinant intervencines atsargas).
Valstybių narių dalyvavimas šioje programoje savanoriškas. 2010 m. programoje dalyvauja 19 iš 27 ES valstybių narių (žemėlapyje tamsiai mėlyna spalva pažymėtos valstybės narės, dalyvaujančios programoje). Lietuvos dalyvavimą programoje 2005 m. iniciavo LR Žemės ūkio ministerija. Pirmieji maisto produktai 94.616 šalies gyventojams buvo išdalinti 2006 m. vasario mėn.

Maisto produktų tiekimo grafikus, statistikos galima rasti tinklapyje http://www.litfood.lt/ skiltyje „Pagalba maisto produktais“.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

Dešimtys renginių visoje Lietuvoje ragins padėti skurstantiesiems

2010-ieji Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai bus paminėti įvairiausiais renginiais visoje Lietuvoje. Viešų renginių tikslas - dar kartą atkreipti visuomenės dėmesį į egzistuojancias skurdo ir socialinės atskirties problemas miestuose bei kaimiškose vietovėse ir paskatinti kiekvieną žmogų pagal galimybes prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Renginius praėjusią savaitę pristatė į Nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą susivienijusios nevyriausybinės organizacijos - Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija, Lietuvos Caritas, labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas", Baltijos labdaros fondas „Heifer", Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras bei Kauno apskrities socialinės veiklos NVO sąjunga - kurios vykdo vieną bendra nacionalinės 2010-ųjų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų programos "Skurdo mažinimo formulė 10*10=0" projektą.

Nemažai renginių šiemet bus skiriama vaikų socialinei atskirčiai. Numatytos edukacinės stovyklos, dviračių žygiai, piešinių konkursai ir parodos. Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos rengiamas vaikų iš globos namų dviračių žygis per Lietuvos savivaldybes „10 skurdo kilometrų" startuoja jau liepos 21 dieną.

Antrąjį šių metų pusmetį visoje Lietuvoje numatoma rengti benduomenių forumus, kuriuose vietos gyventojai analizuos esamą situaciją ir kartu ieškos būdų situacijai gerinti.

Šių renginių metu veiks vadinamasis Forumo teatras. Tai meninio ugdymo priemonė, kurios tikslas - įtraukti gyventojus į specializuotus vaidinimus skurdo, socialinės atskirties, diskriminacijos temomis.

Meninės instaliacijos iš konservuoto maisto skardinių primins, kad daugėja žmonių, kuriems aktuali skaudi maisto stygiaus problema. Maisto skulptūras planuojama statyti spalio mėnesį Lietuvos miestų viešosiose erdvėse.

Teminių Europos metų patirtis bus apibendrinta spalio 17 d. - Tarptautinę kovos su skurdu dieną - rengiamoje konferencijoje, į kurią ketinama pakviesti Europos nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, Lietuvos valdžios institucijų atstovus, socialinės srities specialistus.

Skurdo mažinimas aktualus ne tik skurdesnėms, bet ir pasiturinčioms ES narėms. Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metus šiemet mini visos bendrijos narės, šią iniciatyvą taip pat palaiko ES nepriklausančių šalių Norvegijos ir Islandijos vyriausybės. Svarbus teminių Europos metų tikslas - surasti ir pristatyti visuomenei pilietines iniciatyvas ir projektus, kurie realiais darbais padeda mažinant socialinę atskirtį.

Šiuo metu daugiau kaip 80 milijonų europiečių gyvena ties skurdo riba. „Eurobarometro" duomenimis, didžioji dalis europiečių (73 proc.) mano, kad jų šalyje skurdas yra plačiai paplitusi problema, o 89 proc. nori, kad jų vyriausybė imtųsi skubių šios problemos sprendimo veiksmų. Nors dauguma žmonių mano, kad už tai visų pirma atsako nacionalinės vyriausybės, tačiau 74 proc. gyventojų tikisi, kad ir ES turi atlikti svarbų vaidmenį.

Apie nacionalinį skurdo mažinimo organizacijų tinklą (EAPN Lietuva):
EAPN Lietuva - 2006 metais įkurta nevyriausybinių organizacijų kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi asociacija Lietuvoje, vienijanti 38 nacionalines ir regionines organizacijas ir apie 300 asocijuotas įvairias socialinėje srityje veikiančias organizacijas. Tinklo tikslas yra stiprinti Lietuvos NVO institucinius gebėjimus ir plėtoti NVO bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje, taip pat prisidėti prie LR Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo. Daugiau informacijos apie Tinklą - http://www.skurdas.lt/.

Apie projektą:
Projektas "Skurdo mažinimo formulė 10x10=0" tikslas - skatinti ir stiprinti vietos lygmens bendruomenių vaidmenį bei įsitraukimą į socialinę ir pilietinę veiklą, siekiant sumažinti egzistuojančią socialinę atskirtį bei vaikų skurdą. Visos projekto veiklos susietos su 2010-ųjų- Europos Skurdo metų tematika. Projekto šūkis - skurdo mažinimo formulė 10 x 10 = 0 reiškia, kad per 10 projekto mėnesių bus išryškintos pagrindinės skurdo problemos ir jų įveikimui skirti veiksmai bei per 10 metų skurdo lygis pasieks 0. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų įgyvendinant Europos metų programą. Daugiau informacijos apie projektą - http://www.skurdas.lt/.

Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo (EAPN Lietuva) informacija
efoto.lt nuotrauka