2011 m. sausio 28 d., penktadienis

„Caritas“ savanoriams įteiktos padėkos už pagalbą dalinant paramą maistu

     Ketvirtadienį Kėdainių daugiakultūriame centre Žemės ūkio ministerijos vadovybė pagerbė Maisto tiekimo iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims programos partnerius - savanorius. Nuoširdžiai padėkota 15 tūkst. labdaros organizacijų pagalbininkų, kurie jau šeštus metus padeda įgyvendinti šią programą. „Tik Jūsų darbas, atsidavimas palaiko iniciatyvą paremti vargstančiuosius ir įkvepia mus kasdieniu darbu siekti, kad ypač kaime daugėtų galimybių kurti savo verslą ir užsidirbti patiems“, - teikdamas padėkas gausiam susirinkusių savanorių būriui sakė žemės ūkio ministras K. Starkevičius.
     Lietuvoje maisto produktus labiausiai nepasiturintiems asmenims dalija trys labdaros organizacijos: tradicinė religinė bendrija Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija bei Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“. Pernai paramą maisto produktais gavo apie 538 tūkst. asmenų arba apie 17 proc. visų šalies gyventojų. Per šešerius metus nuo programos įgyvendinimo pradžios labiausiai nepasiturintiems asmenims išdalyta 41 tūkst. tonų maisto produktų. Daugiausia praėjusiais metais – beveik 12 tūkst. tonų.
     „Matyti, galvoti ir padėti vargstančiajam už tai nesitikint jokio atlygio, pats tikriausias Dievo meilės ir gailestingumo liudijimas šiandien. Džiaugiuosi, kad prie šio darbo aktyviai prisideda seniūnai“, - bažnyčios hierarchų padėką savanoriams perdavė Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius.
     Labdaros organizacijų administracinėms išlaidoms ES skiria tik 1 proc. nuo paskirtų intervencinių produktų vertės. Ministerija, siekdama efektyviau dalyti maisto produktus, kiekvienais metais labdaros organizacijų administravimo išlaidoms lėšų skiria papildomai.
     „Jei programos administravimui tektų samdyti darbuotojus, lėšų pirkti maisto produktus nepasiturintiems asmenims liktų gerokai mažiau. Jūsų nuoširdus savanoriškas darbas šioje programoje galėtų būti pavyzdžiu daugeliui žmonių“, - dėkodamas savanoriams už jų veiklą, sakė žemės ūkio viceministras Aušrys Macijauskas.
     Į Kėdainius atvykę Lietuvos Caritas direktorius kunigas Robertas Grigas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos generalinė direktorė Gražina Jafigrafovienė bei Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ direktorė Deimantė Žebrauskaitė dėkojo ministerijai už inicijuotos programos aktualumą ir būtinumą, o jos administratorei - Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūrai – už dalykišką ir žmogišką bendradarbiavimą.
     Maisto produktai į 43 labdaros organizacijų sandėlius pristatomi kas antrą mėnesį, 5 kartus per metus. „Šias metais labiausiai nepasiturintiems asmenims bus tiekimai kvietiniai miltai, makaronai, manų kruopos, miltinis mišinys pyragui, trijų grūdų kruopos, perlinės kruopos, ryžių kruopos, dribsniai su džiovintais vaisiais, trijų grūdų dribsniai, saldintas sutirštintas pienas ir sausi pusryčiai. Maisto produktai į labdaros organizacijų sandėlius atkeliaus kovo mėnesį, - šių metų programą pistatė A. Macijauskas. - Stengiamės, kad nepasiturintieji gautų ne tik pirmos būtinybės, bet ir patrauklesnius, saldintus produktus, kuriuos ypač mėgsta mažieji“.
     Lietuvoje Maisto tiekimo iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims programa pradėta vykdyti 2006 m. Kiekvienais metais ministerijos prašymu ES skiria lėšas programos įgyvendinimui: 2006 m. išleista 8,6 mln. Lt, 2007 m. - 11,3 mln. Lt, 2008 m. - 14,7 mln. Lt, 2009 m. - 32,4 mln. Lt. Pernai programai buvo skirta 30,6 mln. Lt, o šiemet - 26,7 mln. Lt.
     Nemokamo maisto nepasiturintiems ES gyventojams dalijimo programa pradėta vykdyti 1986–1987 m. žiemą. Tada sukauptas žemės ūkio produktų perteklius buvo atiduotas valstybių narių labdaros organizacijoms, kad šios jį išdalytų skurstantiesiems. Nuo tada Maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims programa yra vykdoma kasmet iš intervencinių atsargų.

    ŽŪ ministras padėkos raštais apdovanojo šiuos Vilkaviškio vyskupijos Caritas asmenis:
  • Lazdijų dekanato Caritas centro vedėją Astutę Ravinskienę;
  • Prienų dekanato Caritas centro vedėją Liudviką Rūkštelienę;
  • Kybartų parapijos Caritas skyriaus vedėją Gražiną Vaičaitienę (dėl ligos negalėjo pati dalyvauti);
  • Šakių r. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinę darbuotoją Danę Kupstaitienę;
  • Vilkaviškio r. sav. administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus socialinio darbo organizatorę Pilviškių seniūnijoje Loretą Bieliukienę.

Lietuvos Caritas atstovo ryšiams su visuomene Gedimino Salvanavičiaus nuotr.:
1. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Vida Jašinskienė;
Vilkaviškio r. sav. administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus socialinio darbo organizatorė Pilviškių seniūnijoje Loreta Bieliukienė;
Šakių r. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus socialinė darbuotoja Danė Kupstaitienė;
Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas;
Lazdijų dekanato Caritas centro vedėja Astutė Ravinskienė;
Lazdijų r. sav. administracijos Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė Gitana Juškauskienė;
MIATLNA programos vykdytojas Vilkaviškio vyskupijoje Giedrius Sinkevičius;
Vilkaviškio vyskupijos Caritas buhalterė Aldona Kvedarienė;
Prienų dekanato Caritas centro vedėja Liudvika Rūkštelienė;
Lietuvos Caritas gen. direktoriaus pavaduoja Janina Kukauskienė.
2. Lietuvos ir vyskupijų Caritas vadovai ir bendradarbiai.
Lietuvos Caritas ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

2011 m. sausio 26 d., trečiadienis

Informacija apie maisto produktų tiekimą labiausiai nepasiturintiems asmenims 2011 metais

     Informuojame, kad VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra iki vasario 7 d. 10.00 val. yra paskelbusi atvirą konkursą tiekėjams atrinkti dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 2011 metais.
     Tiekėjai mainais į intervencinius produktus (kviečius, miežius ir nugriebto pieno miltelius) į labdaros organizacijų sandėlius turės pristatyti kvietinius miltus, makaronus, manų kruopas, miltinį mišinį pyragui, trijų grūdų kruopas, perlines kruopas, ryžių kruopas, dribsnius su džiovintais vaisiais, trijų grūdų dribsnius, saldintą sutirštintą pieną ir sausus pusryčius. Jeigu nesutrukdys nenumatytos aplinkybės, maisto produktų tiekimą į labdaros organizacijų sandėlius 2011 m. planuojama vykdyti 5 kartus (kovo, gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais). Tikslesnė informacija apie maisto produktų tiekimą ir dalinimą bus paskelbta 2011 m. vasario mėnesio pabaigoje.
     Primename, kad dėl paramos maistu gali kreiptis asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, šiuo metu t.y. 525 Lt.
     Šeimos ir vieno gyvenančio asmens sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 2 straipsnio 12 ir 15 dalimis, o jų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos šio įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka. Šio įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje numatytos pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus.
Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo patvirtintą prašymą, kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.
     Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382), pateikia laisvos formos prašymą, kuris yra pagrindas paramai iš intervencinių atsargų gauti.
     Dėl minėtos paramos gavimo reikėtų kreiptis į Jūsų seniūnijos socialinį darbuotoją, kuris paskaičiuos pajamas vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui ir, jei atitiksite visus kriterijus, įrašys į paramos gavėjų sąrašą.
     Kovo mėn. paramai maisto produktais gauti asmuo prašymą pateikti turi iki vasario 11 d.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija