2011 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

PADĖKIME NUO GAISRO NUKENTĖJUSIEMS ŠIKŠNIŲ KAIMO GYVENTOJAMS

   Vasario 22 d. 17 val. dvidešimt vieno Šikšnių k. gyventojo, tame tarpe kurių yra šeši nepilnamečiai vaikai, gyvenimas virto košmaru.
   Nutekėjusių dujų sprogimo ugnies banga, aštuonbučio namo antrajame aukšte išgriovė dvi namo sienas ir sunkiai sužalojo antros grupės invalidę Teresę Zykienę, tik prieš dvi dienas palaidojusią savo vyrą. Ji gyvena kartu su sūnumi, kuris šiuo metu yra bedarbis. Tame pačiame aukšte gyveno dar trys šeimos: Žilionių šeima (vyras bedarbis, žmona invalidė, dukra mokosi Kybartų K. Donelaičio gimnazijoje), jauna Dariaus Sakalausko šeima, auginanti tris mažamečius vaikus, ir kitame bute Dariaus tėvai. Visi antro aukšto gyventojai, vos spėję išbėgti iš grėsmingai degančio namo, liko kaip stovi. Sudegė visi baldai, asmeniniai daiktai, dokumentai ir pinigai.
   Pirmas namo aukštas, gesintas septyniomis automašinomis po didelių gaisrininkų pastangų nukentėjo neženkliai. Tačiau nuo sprogimo bangos, išbirus stiklams ir išlūžus durims bei kylant grėsmei ugniai persimesti į pirmąjį aukštą, viskas buvo sulieta vandeniu. Lauko temperatūrai esant žemesnei negu minus 20° C, baldai, rūbai ir kiti asmeniniai daiktai sumirko, ir sušalo į vientisą masę.
   Šiame aukšte gyveno taip pat keturios šeimos. Tai Juozas ir Marytė Vaičiulioniai – pensininkai, Vincas ir Onutė Padvelskiai irgi pensininkai bei Vilčinskų šeima, auginanti du mažamečius vaikus ir besilaukianti trečiojo vaikelio. Ketvirtame bute gyveno Vaidas Pusdešris – bedarbis.
   Ši baisi nelaimė sukrėtė visus žmones. Pirmąją pagalbą suteikė atskubėjusi Gudkaimio kaimo bendruomenė. Dauguma mūsų esame šios bendruomenės nariai. Laikinai padegėlius priglaudė giminės ir kaimynai, bet tai tik laikina prieglauda. Pagalbą nukentėjusioms šeimoms žada ir Kybartų seniūnija, ir Vilkaviškio savivaldybė. Bet atstatyti namui reikalingos didelės lėšos, todėl visi Gudkaimio ir Šikšnių kaimų žmonės, iš visos širdies prašo Jūsų pagalbos.
   Paremti galite auka, pervedant pinigus į Gudkaimio kaimo bendruomenės (kodas 185673323) sąskaitą Nr. LT47 5010 4000 1400 0162 (Vilkaviškio kredito unija), mokėjimo paskirtyje nurodant „parama nuo gaisro nukentėjusiems Šikšnių kaimo gyventojams“.
   Mes esame labai dėkingi visiems geros valios žmonėms, padėjusiems ir padedantiems mažinti šią skaudžią nelaimę. Nukentėjusiųjų nuo gaisro Vilkaviškio rajono Kybartų seniūnijos Šikšnių kaimo gyventojų vardu – Gudkaimio kaimo bendruomenės pirmininkas Ramūnas Žemaitis (mob. tel. 8 687 40375).

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija