2014 m. kovo 21 d., penktadienis

Pagalbos šeimoms akcija „Įžiebkime viltį kartu“

Kovo 24 d. per LRT televiziją startuos nauja  Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama pagalbos Šeimoms akcija „Įžiebkime viltį kartu“. Balandžio 22d. akciją užbaigs didelis  paramos koncertas per LRT televiziją.
Gavėnios  laikotarpiu kviečiame Jus prisidėti prie šios akcijos savo parapijose ir pagalvoti apie konkrečias šeimas, kurios kenčia nuo fizinių ir dvasinių nepriteklių. Kiekviena parapija gali kurti savo gerumo ir pagalbos artimui istoriją. Bažnyčiose, „Carito“ skyriuose, raginti žmones aukoti konkrečioms parapijos bendruomenėje skurdžiai gyvenančioms šeimoms. 
Visą akcijos laikotarpį žmonės, kurie norės įsitraukti į akciją, galės tai padaryti ir trumpųjų numerių pagalba. Jau kitą savaitę per nacionalinę televiziją galėsite išvysti pirmuosius akcijos vaizdo klipus, kur LVK pirmininkas  JE arkivyskupas Sigitas  Tamkevičius ragins visos Lietuvos žmones pasitikti Kristaus prisikėlimą susikaupimu ir artėjančiu džiaugsmu, padedant jautriausiai visuomenės daliai – šeimoms.
Iš karto po Šv. Velykų, balandžio 22 d., nuo 19.30 val. per LRT televiziją startuos pagalbos šeimoms telemaratonas, kuriame, šiais metais atsikūrimo  25-metį minintis „Caritas“, kaip Lietuvos Katalikų Bažnyčios  pagrindinė institucija, vykdanti socialinę ir karitatyvinę Bažnyčios misiją, kvies visus tikinčiuosius ir geros valios žmonės atjausti šeimų vargą,  skausmą, nepriteklių.  Taip pat bus stengiamasi parodyti kaip „Caritas“ ir Bažnyčia per praėjusius 25 - erius metus padėjo žmonėms  savo iniciatyvomis ir kasdiene nelengva tarnyste vardan Dievo bei pagalbos artimui.
Labai prašome Jūsų kviesti savo parapijos žmones žiūrėti šį gražų ir labai prasmingą  „Carito“ ir kartu Bažnyčios renginį per LRT televiziją.
Akcija „Įžiebkime viltį kartu“ vyks iki balandžio 30 dienos.
Atsiliepkime į Dievo meilę mums veiklia tarpusavio meile!