2014 m. sausio 2 d., ketvirtadienis

,,Carito“ organizuotoje Kūčių vakarienėje dalyvavo 25 lazdijiečiai

Lazdijų šv. Onos bažnyčios parapijos salėje vieniši ar vargingiau gyvenantys, likimo nuskriausti lazdijiečiai dalyvavo Lazdijų ,,Carito“ organizuotoje Kūčių vakarienėje. ,,Jėzus gimė Betliejuje, skurdžiame tvartelyje, tarp gyvulių. Netoliese bandą ganę piemenys, gavę ženklą iš Angelo, pirmieji atskubėjo Jo pasveikinti. Tai įpareigoja mus visus metus, bet ypač prieš Kūčias ir šv. Kalėdas atkreipti dėmesį į vargingiau gyvenančius, vienišus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali Kūčių vakarienės valgyti kartu su savo artimaisiais. Todėl pasirūpinome, kad šie asmenys pajustų mūsų meilę ir šventišką nuotaiką, laukiant Kristaus gimimo, susimąstytų apie gyvenimą bei jo prasmę. Pasak Popiežiaus Pranciškaus, ,,jeigu mūsų širdys bus uždarytos, jeigu mus valdys puikybė, apgaulė, savanaudiškumas – tuomet mus apgaubs tamsa“, - sakė Lazdijų dekanato ir Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.

Prie didžiulio, šventiškai papuošto, balta staltiese užtiesto stalo susėdo gausus būrys – net 25 miestiečiai, tarp jų ir Carito savanorės, taip pat Lazdijų parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, kanauninkas Gvidonas Dovidaitis.

Klebonas Nerijus Žvirblys palaimino Kūčių stalą. Pasimeldę lazdijiečiai visi kartu dalinosi tyrumo, nekaltumo simboliais – kalėdaičiais. Laužė juos linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, sėkmės, laimingų ateinančių Naujųjų metų, Dievo palaimos.
Susirinkusiems daug šiltų žodžių ir kalėdinių linkėjimų išsakė klebonas Nerijus Žvirblys bei ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.

Tada visi sėdosi valgyti karitiečių pagamintų tradicinių patiekalų. Jų buvo kur kas daugiau nei 12 – tai įvairiausi vaisiai, daržovių salotos, žuvies, silkės patiekalai, troškinti grybai su karštomis bulvėmis, virtiniai su grybų įdaru ir, žinoma, kisielius bei aguonpienis. Carito savanorės pasistengė, kad ši vakarienė būtų įsimintina visiems joje dalyvavusiems. Juk ne veltui advento laiku vykdomos Carito akcijos, kuri skirta padėti stokojantiems broliams ir sesėms pavadinimas yra „Gerumas mus vienija“. Ypatingoje aplinkoje atsiranda dvasios bendrystė. Stengiesi būti geresnis, švaresnis savo mintimis, suprasti šalia tavęs esantį.

Kartais mes nesusimąstydami smerkiame savo brolius ar seseris, įklimpusius į alkoholio ar kitų priklausomybių liūną, iš kurio išsivaduoti be aplinkinių pagalbos praktiškai neįmanoma. Dažnai be didelės priežasties jaučiamės nelaimingi, skundžiamės pinigų stygiumi. O ,,Jėzus buvo toks pat vargšas ir bedalis, žymiai daugiau negu mes. Jis gimė tvartelyje, užaugęs neturėjo kur galvos priglausti, buvo nesuprastas, išjuoktas, sumuštas, nužudytas prikalant prie kryžiaus. Jis pažįsta visus mūsų vargus, mūsų nepriteklius, mūsų bėdas. Jis visuomet yra su mumis, kai nė vieno žmogaus nebėra šalia. Jis nepamiršta ir ieško mūsų. Leiskimės Jo surandami, kad ir kokie bei kur bebūtume“, - savo kalėdiniuose atvirukuose, išdalintuose Kūčių vakarienės dalyviams, rašo kanauninkas Gvidonas Dovidaitis. Vienišiems ar vargingiau gyvenantiems lazdijiečiamas ,,Carito“ atstovės įteikė ir kalėdinius lauknešėlius.


Nuotraukoje: Kūčių vakarienėje dalyvavo didelis būrys lazdijiečių.
Daug šiltų žodžių susirinkusiems išsakė Lazdijų dekanato ir šv. Onos parapijos ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė


http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=128494

2013 m. gruodžio 31 d., antradienis

Vilkaviškio vyskupijos Carito savanorių mokymai "Kas yra Dievo Karalystės Valdovas?"


Kokia yra Dievo Karalystė! Kas yra Dievo Karalystės Valdovas? Kas yra mano gyvenimo Valdovas? Kokius gerus darbus galėtume daryti, kad žmonės per juos pažintų Dievą Tėvą? Kas yra Dievas, kaip mylintis Tėvas man? Kaip savo bendruomenėje galime būti Dievo šviesa ir druska? Ar leidžiame, kad Jėzus valdytų ir karaliautų mūsų gyvenimuose? Ką reiškia būti Dievo Karalystės žmogumi? Ką daryti, kad tikėjimo "druska" neprarastų sūrumo? Į šiuos klausimus 2013 m. gruodžio 14 d. savanoriams iš Pilviškių, Gelgaudiškio, Kaimelio, Plokščių, Plutiškių, Kapčiamiesčio, Sasnavos, Garliavos, Pajevonio, Igliaukos, Šeštokų, Rumbonių, Lekėčių 
parapijų padėjo atsakyti sesuo Evelina Lavrinovičiūtė MVS


https://www.facebook.com/vilkaviskio.vyskupijoscaritas/media_set?set=a.436122476488537.1073741842.100002723652836&type=1

2013 m. gruodžio 30 d., pirmadienis

Kai sieloje giedra... Kūčios Šeštokuose

 Sulaukėme pačių gražiausių, nuoširdžiausių ir šeimyniškiausių švenčių – Šv.Kalėdų.  Atėjo Jėzaus gimimo diena ir prisilietė prie visko – prie žemės, medžio, žmogaus rankų ir širdies... O belaukdami Šv. Kalėdų stebuklo  Lazdijų dekanato Caritas skyriaus globojamieji ir savanoriai  susėdo prie Kūčių stalo. Juk būtent šį vakarą taip svarbu sulaukti šilumos, meilės ir atjautos.
Šeštokų parapijos Caritas skyriaus  nariai su savo vadove Reda Armaliene ir visu būriu bendraminčių suruošė Kūčių vakarienę su palinkėjimais, eilėmis ir pabuvimu kartu. Susirinko, pasipuošę suaugusieji, seneliai ir vaikai džiugiai nusiteikę, sulaukus dar vienų pačių gražiausių metų švenčių. Šeštokų klebonas Eugenijus Naujalis išdalino visiems kalėdaičius, linkėdamas meilės vienas kitam. Dalyvaujantieji laužė po gabalėlį linkėdami Dievo palaimos, artimo meilės, artumo. Balto kalėdaičio dalybos ir palinkėjimai buvo nuoširdūs ir iš visos širdies.
Šeštokų  seniūnijos seniūnė Liana Audzevičienė sveikindama su šventėmis atnešė pilną pintinę vaisių ir saldumynų vaikams. Krepšys buvo išties sunkus. Tai patvirtino ir vienintelis „Caritas“ veikloje aktyviai dalyvaujantis vyras Virginijus Mitrikevičius:  „Vaikai, krepšys tikrai sunkus. Man net sunku išlaikyti.“
Gražūs palinkėjimai išsakyti „Caritas“ vadovės R. Armalienės  verslininkei Irenai Piplienei, parapijos Caritas skyriaus nariams už nuveiktus gerus darbus uždegė noru dar daugiau padėti vienas kitam įsijungti į šios organizacijos veiklą. Senųjų Šeštokų bendruomenės narius ir jų pirmininką Rimą Jarmalą bei kitos Šeštokų bendruomenės narius, kurios  pirmininkė  Aldona Surdokienė  vaikučiai sveikino kalėdiniais posmais. Stilizuota kalėdinė eglė, žvakelių ugnelės raudonuose obuoliuose, balta staltiesė, kūčiukai ir šaltas kisielius buvo tikros vaišės kūnui ir sielai. Skoningai ir su didele meile padengtas stalas, malda, ramus, tylus bendravimas, nekasdieniški pašnekesiai, gurkšnojant kisielių, skanaujant vaišes. Visi buvo pakalbinti, pašnekinti, nepastebėtas neliko nė vienas.   
Pirmą kartą Šeštokų parapijos  Caritas skyrius suorganizavo šią Kūčių vakarienę.  Susirinko nemažas būrys šeštokiečių. Tikėkimės, kitais metais bus dar daugiau norinčių ateiti ir pabūti kartu. O negalėjusieji ateiti vieniši seneliai, žmonės, beklaidžiojantys gyvenimo negandose, vis tik neliko nuošalyje – mergaitės išnešiojo šventinius lauknešėlius po namus, aplankė ir pakalbino  juos. Juk taip svarbu parodyti dėmesį  kiekvienam žmogui net ir girtuoklėliui, kuris pirmiausia žmogus, gyvenantis šalia mūsų. Nepastebėti jo negalime.
Kas kartą, kai žmogus padeda žmogui, jie abu patiria džiaugsmą,  kas kartą, kai žmogus pažvelgia į kitą žmogų su atlaidžia šypsena, jų abiejų širdys sušyla. Kas kartą , kai žmogus supranta kitą žmogų sieloje įsivyrauja ramybė ir giedra.
                      Šilta, gera, giedra sieloje... O po Šv.Kalėdų dienos jau eina vis ilgyn, naktys – trumpyn. Ir saulė jau į mus atsisuka žadėdama pavasarį ir vasarą.

Sveiki sulaukę Šv.Kalėdų!
Lazdijų dekanatų

Šeštokų parapijos Caritas skyriaus informacijahttps://www.facebook.com/vilkaviskio.vyskupijoscaritas/media_set?set=a.442485845852200.1073741843.100002723652836&type=1