2014 m. sausio 2 d., ketvirtadienis

,,Carito“ organizuotoje Kūčių vakarienėje dalyvavo 25 lazdijiečiai

Lazdijų šv. Onos bažnyčios parapijos salėje vieniši ar vargingiau gyvenantys, likimo nuskriausti lazdijiečiai dalyvavo Lazdijų ,,Carito“ organizuotoje Kūčių vakarienėje. ,,Jėzus gimė Betliejuje, skurdžiame tvartelyje, tarp gyvulių. Netoliese bandą ganę piemenys, gavę ženklą iš Angelo, pirmieji atskubėjo Jo pasveikinti. Tai įpareigoja mus visus metus, bet ypač prieš Kūčias ir šv. Kalėdas atkreipti dėmesį į vargingiau gyvenančius, vienišus žmones, kurie dėl įvairių priežasčių negali Kūčių vakarienės valgyti kartu su savo artimaisiais. Todėl pasirūpinome, kad šie asmenys pajustų mūsų meilę ir šventišką nuotaiką, laukiant Kristaus gimimo, susimąstytų apie gyvenimą bei jo prasmę. Pasak Popiežiaus Pranciškaus, ,,jeigu mūsų širdys bus uždarytos, jeigu mus valdys puikybė, apgaulė, savanaudiškumas – tuomet mus apgaubs tamsa“, - sakė Lazdijų dekanato ir Lazdijų šv. Onos parapijos ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.

Prie didžiulio, šventiškai papuošto, balta staltiese užtiesto stalo susėdo gausus būrys – net 25 miestiečiai, tarp jų ir Carito savanorės, taip pat Lazdijų parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, kanauninkas Gvidonas Dovidaitis.

Klebonas Nerijus Žvirblys palaimino Kūčių stalą. Pasimeldę lazdijiečiai visi kartu dalinosi tyrumo, nekaltumo simboliais – kalėdaičiais. Laužė juos linkėdami vieni kitiems geros sveikatos, sėkmės, laimingų ateinančių Naujųjų metų, Dievo palaimos.
Susirinkusiems daug šiltų žodžių ir kalėdinių linkėjimų išsakė klebonas Nerijus Žvirblys bei ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė.

Tada visi sėdosi valgyti karitiečių pagamintų tradicinių patiekalų. Jų buvo kur kas daugiau nei 12 – tai įvairiausi vaisiai, daržovių salotos, žuvies, silkės patiekalai, troškinti grybai su karštomis bulvėmis, virtiniai su grybų įdaru ir, žinoma, kisielius bei aguonpienis. Carito savanorės pasistengė, kad ši vakarienė būtų įsimintina visiems joje dalyvavusiems. Juk ne veltui advento laiku vykdomos Carito akcijos, kuri skirta padėti stokojantiems broliams ir sesėms pavadinimas yra „Gerumas mus vienija“. Ypatingoje aplinkoje atsiranda dvasios bendrystė. Stengiesi būti geresnis, švaresnis savo mintimis, suprasti šalia tavęs esantį.

Kartais mes nesusimąstydami smerkiame savo brolius ar seseris, įklimpusius į alkoholio ar kitų priklausomybių liūną, iš kurio išsivaduoti be aplinkinių pagalbos praktiškai neįmanoma. Dažnai be didelės priežasties jaučiamės nelaimingi, skundžiamės pinigų stygiumi. O ,,Jėzus buvo toks pat vargšas ir bedalis, žymiai daugiau negu mes. Jis gimė tvartelyje, užaugęs neturėjo kur galvos priglausti, buvo nesuprastas, išjuoktas, sumuštas, nužudytas prikalant prie kryžiaus. Jis pažįsta visus mūsų vargus, mūsų nepriteklius, mūsų bėdas. Jis visuomet yra su mumis, kai nė vieno žmogaus nebėra šalia. Jis nepamiršta ir ieško mūsų. Leiskimės Jo surandami, kad ir kokie bei kur bebūtume“, - savo kalėdiniuose atvirukuose, išdalintuose Kūčių vakarienės dalyviams, rašo kanauninkas Gvidonas Dovidaitis. Vienišiems ar vargingiau gyvenantiems lazdijiečiamas ,,Carito“ atstovės įteikė ir kalėdinius lauknešėlius.


Nuotraukoje: Kūčių vakarienėje dalyvavo didelis būrys lazdijiečių.
Daug šiltų žodžių susirinkusiems išsakė Lazdijų dekanato ir šv. Onos parapijos ,,Caritas“ skyriaus vadovė Onutė Juodkienė


http://www.dainavosgidas.lt/index.php?cid=45&new_id=128494

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą