2012 m. kovo 28 d., trečiadienis

Dalinama ES parama maisto produktais


     Vykdant ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje programą (toliau – MIATLNA) kovo mėn. į labdaros organizacijų sandėlius įvežta pirmoji šiais metais maisto produktų siunta. Lietuvoje paramą maistu gaus 357095 labiausiai nepasiturintys asmenys. Didžioji dalis paramos bus paskirstyta per Caritas organizaciją (70 proc.), likusią paramos dalį nepasiturintiems padalins LRKD (23 proc.) ir LPF „Maisto bankas“ (7 proc.).
     Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maistu administruoja 10-ties savivaldybių teritorijoje. Skirstant pirmąją praėjusių metų paramą maistu balandžio mėnesį, sąrašuose buvo įrašyti 56 816 asmenų, o šių metų kovo mėnesio sąrašuose 9 043 asmenimis mažiau, t. y. paramos maistu sulauks 47 773 asmenys.
     Kovo mėnesį pagal VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros (http://www.litfood.lt/) nustatytą tvarką vienam labiausiai nepasiturinčiam asmeniui skiriama 1,897 kg parama maistu: saldintas sutirštintas pienas (1 vnt./0,397 kg), miltinis mišinys keksui su pienu (1 vnt./0,5 kg) ir avižiniai dribsniai su pienu (2 vnt./0,5 kg).
     Marijampolės savivaldybėje parama maistu didžiausiose seniūnijose iki balandžio 6 d. dalinama tokiu grafiku:
     Degučių ir Mokolų sen.Kauno g. 113, darbo dienomis nuo 9 iki 14 val.;
     Marijampolės ir Narto sen.Vytauto g. 33, Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos Caritas skyriaus patalpose, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 10 iki 17 val., penktadieniais iki 16 val.
     Prašome gyventojus, kurie įrašyti į paramos gavėjų sąrašus, laiku atsiimti jiems skirtą maisto produktų davinį. Kitų savivaldybių (seniūnijų) gyventojus apie dalinimo vietą ir laiką prašome pasitikslinti seniūnijose, kuriose pildėte prašymus paramai gauti.
     Kitas maisto produktų įvežimas į labdaros organizacijų sandėlius ir dalinimas numatomas gegužės mėn. Į sandėlius preliminariais duomenimis bus pristatyti šie maisto produktai: avižiniai dribsniai su pienu, miltinis mišinys keksui su pienu, miltinis mišinys blynams su pienu ir kviečių grūdų paplotėliai su pieniniu glaistu.

     Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

2012 m. kovo 26 d., pirmadienis

Kvietimas maldai artimo meilės šviesoje

„...Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus.” (Jn 13, 35)

2012 m. kovo 21-osios rytą į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką rinkosi Lietuvos Carito ir Vilkaviškio vyskupijos Carito darbuotojų bei savanorių globojamos vyresnio amžiaus moterys. Daugelis šiam įvykiui su jauduliu ruošėsi ne vieną dieną. Vyresniame amžiuje dėl įvairių ligų ir negalių žmonėms dažnai sunku aktyviau dalyvauti ne tik visuomeniniame, bet ir tikėjimo bendruomenių gyvenime. Todėl mielai sutikus Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui kun. Andriui Šidlauskui Lietuvos Carito projekto „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir Vilkaviškio vyskupijos Carito projekto „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ dalyviai buvo pakviesti į Susitaikinimo pamaldas. Susikaupę visi drauge bendrai kreipėsi į Gailestingąjį Viešpatį, prašydami atleidimo malonės. Evangelijos pagal Joną ištraukos apmąstymuose buvo kviečiama liudyti krikščionišką meilės tarnystę per maldą už save, savo artimuosius, kitus, aplink esančius, ir visą Bažnyčią. Vėliau, atlikę išpažintį, susirinkusieji priėmė Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę per Švč, Sakramentą.
Po Susitaikinimo pamaldų susikaupimo žmonės buvo pakviesti pasidalinti savo išgyvenimais ir giedra nuotaika Vilkaviškio vyskupijos pagalbos centre „Rūpintojėlis“. Čia bendros agapės metu buvo džiaugiamasi šiuo susitikimu, galimybe Gavėnios metu gauti Atgailos sakramento malones. Susirinkę moterys minėjo, jog dėl savo sveikatos ne visuomet turi galimybę išvykti iš namų į bažnyčią, todėl mielai priėmė kvietimą dalyvauti šiame susikaupime, laukiant didžiosios metų šventės – Velykų. Ne viena jų pasidžiaugė, kad dabar jų „širdis jau rami“. Su ta ramybe ir susikaupimu renginio dalyviai skirstėsi į namus, kur juos toliau liudydami artimo meilę lankys Carito darbuotojai.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ informacija

Negerk tik šiandien, ir taip kiekvieną dieną!

Vilkaviškio vyskupijos Carito pagalbos centre „Rūpintojėlis” vyko paskaita priklausomybių tema: „Alkoholizmas. Kaip gyventi su priklausomybę nuo alkoholio turinčiais žmonėmis?“. Ši paskaita buvo suorganizuota atsižvelgiant į priklausomybių problemos aktualumą šiandieninėje mūsų visuomenėje. Į ją buvo kviesti ir seniūnijų darbuotojai bei jų globojamos šeimos, turinčios problemų dėl svaigalų vartojimo.
Paskaitą priklausomybių tema skaitė PSPC ir Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ psichologė lekt. A. Tamošaitienė. Ji susirinkusiems kalbėjo apie alkoholizmo problemą ir pagrindinius su problema susijusius aspektus. Buvo diskutuojama ne tik apie tai, kas yra priklausomybė, bet taip pat ir apie tai, kaip reikėtų elgtis šeimos nariams, gyvenantiems su alkoholizmo liga sergančiuoju. Buvo paminėti ir aptarti pagrindiniai patarimai alkoholio problemą turinčio asmens artimiesiems, kurie padėtų išgyventi ir nepalūžti sudėtingoje situacijoje, kai įprastinį žmogaus gyvenimą pradeda kontroliuoti alkoholis ir jo sukeliami padariniai.
Po psichologės paskaitos liudijo sveikstantys nuo alkoholio priklausomybės vyrai iš anoniminių alkoholikų klubo. Jie labai nuoširdžiai dalinosi savo asmeninėmis patirtimis, kalbėjo apie tai, kas jiems padeda jau daug metų nevartoti alkoholio ir išlikti blaivybėje. Keistas pasiūlymas, jog reikia negerti tik šiandieną, kartojant jį sau kiekvieną dieną, padėjo daugeliui asmenų sveikti nuo šios mirtinos ligos.
Vilkaviškio vyskupijos Carito pagalbos centre „Rūpintojėlis“ trečiadieniais 18 val. renkasi savipagalbos (Al-Anon) grupė, skirta alkoholikų artimiesiems. Moteris iš Al–Anon grupės papasakojo savo gyvenimo istoriją, kaip ji sveiko nuo koopriklausomybės t.y. sugebėjimo nesusitapatinti su kito žmogaus asmenybėje esančiomis problemomis, o gyventi savo gyvenimą, tuomet, kai jos vyras pradėjo sveikti nuo alkoholizmo. Mat jeigu vienas šeimos narys priklauso nuo alkoholio, tai kitas priklauso nuo jo taip pat, tik kitokiu būdu. Namiškis tikrina sutuoktinio kvapą, kartais bando alkoholį išpilti, negali ramiai jaustis, žinodamas, kad sutuoktinis kažkur geria, todėl vaikšto jam iš paskos ir visaip šį kontroliuoja, ieško, kaip jį „išblaškyti“, maldauja negerti. Tuo metu „gelbėtojo“ sielos viduje bręsta nesąmoningas pyktis ir nusivylimas.
Nepaprastai nuoširdūs ir atviri liudijimai visus privertė susimąstyti apie tai, kaip kiekvieno žmogaus, esančio šalia sergančiojo, gyvenimą paveikia besaikio alkoholio vartojimo problema, kokią įtaką gali turėti vaikams, kitiems šeimos nariams.
Grupiniai susitikimai padeda suvokti, kad artimieji nėra atsakingi dėl priklausomo nuo alkoholio žmogaus elgesio ir kad jiems patiems būtina pasirūpinti savimi, neatsižvelgiant į tai, sutiko ar nesutiko nuo alkoholiko priklausomas žmogus gydytis.

Samanta Aleknavičiūtė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas
pagalbos centro “Rūpintojėlis” socialinė darbuotoja