2012 m. kovo 26 d., pirmadienis

Kvietimas maldai artimo meilės šviesoje

„...Iš to visi pažins,
kad esate mano mokiniai,
jei mylėsite vieni kitus.” (Jn 13, 35)

2012 m. kovo 21-osios rytą į Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo baziliką rinkosi Lietuvos Carito ir Vilkaviškio vyskupijos Carito darbuotojų bei savanorių globojamos vyresnio amžiaus moterys. Daugelis šiam įvykiui su jauduliu ruošėsi ne vieną dieną. Vyresniame amžiuje dėl įvairių ligų ir negalių žmonėms dažnai sunku aktyviau dalyvauti ne tik visuomeniniame, bet ir tikėjimo bendruomenių gyvenime. Todėl mielai sutikus Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebonui kun. Andriui Šidlauskui Lietuvos Carito projekto „Modernus bendruomeninis šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimas“ ir Vilkaviškio vyskupijos Carito projekto „Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje“ dalyviai buvo pakviesti į Susitaikinimo pamaldas. Susikaupę visi drauge bendrai kreipėsi į Gailestingąjį Viešpatį, prašydami atleidimo malonės. Evangelijos pagal Joną ištraukos apmąstymuose buvo kviečiama liudyti krikščionišką meilės tarnystę per maldą už save, savo artimuosius, kitus, aplink esančius, ir visą Bažnyčią. Vėliau, atlikę išpažintį, susirinkusieji priėmė Viešpaties Jėzaus Kristaus malonę per Švč, Sakramentą.
Po Susitaikinimo pamaldų susikaupimo žmonės buvo pakviesti pasidalinti savo išgyvenimais ir giedra nuotaika Vilkaviškio vyskupijos pagalbos centre „Rūpintojėlis“. Čia bendros agapės metu buvo džiaugiamasi šiuo susitikimu, galimybe Gavėnios metu gauti Atgailos sakramento malones. Susirinkę moterys minėjo, jog dėl savo sveikatos ne visuomet turi galimybę išvykti iš namų į bažnyčią, todėl mielai priėmė kvietimą dalyvauti šiame susikaupime, laukiant didžiosios metų šventės – Velykų. Ne viena jų pasidžiaugė, kad dabar jų „širdis jau rami“. Su ta ramybe ir susikaupimu renginio dalyviai skirstėsi į namus, kur juos toliau liudydami artimo meilę lankys Carito darbuotojai.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas
Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą