2014 m. balandžio 30 d., trečiadienis

Atkurtas Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos Caritas skyrius


2014 metų balandžio mėn. 30 d. Vilkaviškio vyskupijos "Carito" direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė  ir trys savanorės susitiko su  Marijampolės dekanato Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos "Carito" skyriaus karitietėmis. Parapijos "Caritas" skyrius vos prieš mėnesį  buvo atkurtas klebono Rimanto Simanavičiaus iniciatyva.
Susitikimas vyko Liudvinavo „Katalikių Moterų“ draugijos namuose. Parapijos "Caritas" skyriaus vedėja Genovaitė Beinoravičienė vyskupijos „Carito“ atstovėms papasakojo „Katalikų moterų“ draugijos įsikūrimo istoriją.
Genovaitė Beinoravičienė pasakojo, kad šiuose namuose vykdoma ir karitatyvinė veikla: dalinami nepasiturintiems rūbai, meldžiamasi , organizuojami įvairūs renginiai. Moterys lanko sergančius ir vienišus senolius, padeda išgyvenusiems gaisrą ar kitokias nelaimes patyrusiems parapijiečiams.
Direktoriaus pavaduotoja Aušra trumpai papasakojojo apie vyskupijoje vykdomas karitatyvines veiklas ir iniciatyvas. Ji citavo popiežiaus Benedikto XVI  encikliką „DEUS CARITAS EST“, kad „ Bažnyčios prigimtis reiškiasi trejopa užduotimi: Dievo žodžio skelbimu, sakramentų šventimu ir gailestingosios meilės tarnyba“, todėl kiekvienam katalikui turi skaudėti širdį dėl tų pačių dalykų, kaip ir Dievui.  Pavaduotoja kvietė savanores rinktis reguliariai maldai, kad su Šv. Dvasios pagalba drąsiai liudytų savo tikėjimą gailestingumo  darbais ir aktyvintų parapijos bendruomenę praktinei  karitatyvinei  tarnystei.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija