2013 m. sausio 25 d., penktadienis

PRISIMINIMAI...


Perskaičiusi interneto svetainėje straipsnį apie Vilkaviškio Caritas darbus, prisiminiau  ir noriu papasakoti, kaip aš prisidėjau prie Caritas veiklos.
      1992 m. iš O. Brilienės perėmusi vadovavimą Vilkaviškio dekanato Caritas centrui, subūriau grupelę pagyvenusių moterų, kurios ėmėsi darbo. Iš pradžių net neturėjome patalpų, tai rinkdavomės mano namuose, bet vėliau priglaudė „Žiburio“ vid. mokykla, paskirdama porą kambarių. Dauguma savanorių buvo labai aktyvūs, todėl susirinkę aptardavome darbo planus, melsdavomės, giedodavome rožančių už mirusius. Atėjus vasarai, atidarėme Vilkaviškio pagrindinėje mokykloje labdaros valgyklą, kurioje kasdien per visą vasarą maitinome apie 30 vaikų iš sunkiai besiverčiančių šeimų. Sekančiais metais tokia pat valgyklėlė veikė „Žiburio“ vid. mokykloje. Vilkavišky ir Piliakalniuos buvo atidarytos labdaros kirpyklos, kurių paslaugomis nemokamai galėjo naudotis visi norintieji. Perėjus dirbti į kitas, erdvesnes patalpas, buvo atidaryta ir labdaros vaistinė.
      Neapsiėjome ir be linksmybių: parapijos salėje organizavome Trijų Karalių, Užgavėnių šventes kartu su miesto gyventojais. Pasikvietėme ir Didvyžių pensionato bendruomenę, kuri  buvo paruošusi programą. Draugavome ir su Gudkaimio senelių prieglauda, moterys nuvažiuodavo ten gyvenančiuosius aplankyti, nuveždavo dovanų.
      Vilkaviškio Caritas draugavo ir su kitų parapijų Caritas nariais. Kai gaudavome didesnį kiekį labdaros iš Marijampolės, sukviesdavome parapijų klebonus ir Caritas pirmininkes, vykdavo veiklos aptarimas, pabendravimas. Kultūros namuose organizavome visų dekanato parapijų Caritas šventę, į kurią buvo pakviestos visos paramą gavusios šeimos.
      Reikia padėkoto Vilkaviškio vyskupijos Caritas vadovėms, kurios nepagailėdavo labdaros ir dekanatams. Parsivežimui buvome įsigiję net autobusiuką. Buvome atidarę ir labdaros parduotuvėlę, kurioje už simbolinę auką galėjo gyventojai įsigyti drabužių. Gautas lėšas panaudodavome valgyklų, kirpyklų išlaikymui ir švenčių organizavimui.
      Vištyčio parapijos Caritas suorganizavo dekanato karitiečiams rekolekcijas. Už tai dėkingos ir Vištyčio vid. mokyklos vadovybei.
      Dekanato Caritas draugavo ir su Čikagos lietuviais, kurie svečiavosi Vilkavišky, o Vokietijos svečiai su labdara buvo nuvykę net į Piliakalnius, kur buvo maloniai priimti.
     1995 m. Vilkaviškyje įkuriama Katalikių moterų draugija, buvau išrinkta jos pirmininke, todėl Carito darbus teko perduoti.

 

                      Konstancija Pušinaitienė