2012 m. vasario 28 d., antradienis

S. Kelpšas palaidotas Petrašiūnų kapinėse

     Vasario 28 dieną Kauno miesto Petrašiūnų kapinėse palaidotas daugiau nei 20 savo gyvenimo metų tarnystei artimui ir pagalbai vargstantiesiems pašventęs ilgametis Lietuvos „Caritas“ bendradarbis Saulius Kelpšas.
     Laidotuvių Šv. Mišias Kauno Pal. Jurgio Matulaičio namų koplyčioje aukojo Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, Telšių vyskupas Jonas Boruta, velionio brolis kun. Jaunius Kelpšas, Lietuvos „Caritas“ generalinis direktorius kun. Robertas Grigas ir dar keliolika kunigų, drauge meldėsi „Caritas“ bendradarbiai, velionio šeima ir bičiuliai.
     Vykupas J. Boruta visiems Šv.Mišių dalyviams priminė S. Kelpšo darbus aukojantis dėl tikėjimo laisvės ir meilės Tėvynei sovietinės okupacijos metais.
     Saulius labai drąsiai įsitraukė į pogrindžio veiklą: platino savilaidos leidinius „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“, „Aušrą“, „Lietuvos ateitį“, buvo vienas faktinių vadovų bene gausiausios ir veikliausios Lietuvoje Petrašiūnų Eucharistijos bičiulių pogrindžio grupės, kuri daugino ir platino pogrindžio spaudą, nelegaliai rengė patriotinius vaidinimus jaunimui, studijavo krikščioniškąjį tikėjimą, Lietuvos istoriją, rinko parašus po protesto peticijomis sovietų valdžiai ir tarptautinėms institucijoms dėl sąžinės laisvės ir tautos teisių varžymo, gynė okupantų valdžios naikinamą Kryžių kalną, rėmė persekiojamus tikinčiuosius, patriotus.
     Už šią kupiną rizikos ir pasiaukojimo veiklą Saulius nuolat buvo sovietų represinių organų tardomas, suiminėjamas, ne kartą patyrė fizinį smurtą.
     „Saulius kankinamas niekada neišdavė savo bičiulių, padėjo išsaugoti gyvą tikėjimą pačiu sunkiausiu mūsų Tėvynei metu. Nuo 1989 metų dirbdamas Caritas struktūroje, jis savo pasiaukojančiu darbu visiems mums parodė, koks turi būti tikras karitietis“, - prie bendradarbio kapo sakė kun. R. Grigas.
     Į paskutinę kelionę S. Kelpšas buvo palydėtas aidint Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų garbės sargybos salvėms, bendražygiams sugiedojus „Marija, Marija“ ir Lietuvos himną.