2010 m. lapkričio 19 d., penktadienis

JAUNIEJI SAVANORIAI

SUSITIKIMAS SU MARIJAMPOLĖS TIKĖJIMO IR ŠVIESOS BENDRUOMENĖS "DIEVO MAŽUTĖLIAI" VADOVE, GYDYTOJA LAIMA ŠIUPIENYTE IR BIČIULE JUSTINA


2010-11-09
RŪPINTOJĖLIS


Mokymą
"KAS YRA SAVANORYSTĖ?"
vedė s. Evelina (MVS)
2010-11-16
Ką reiškia būti kataliku šiandien?


Lapkričio 11 d. Lazdijų Šv. Onos parapijoje prasidėjo Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizuojami mokymai „Tvirtas žingsnis link savanorystės“, skirti ugdyti Caritas savanorius ir aktyvius parapijos bendruomenės narius.
Pirmąjį seminarą „Ką reiškia būti kataliku šiandien?" vedė Marijampolės dekanato Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas kun. Juozas Fakėjavas ir Bagotosios parapijos tikybos mokytoja, psichologė Asta Gudynienė.
Dalyviai, kurių susirinko virš 20, buvo kviečiami širdimi išgirsti atsakymą, ką reiškia būti kataliku šiandien kiekvienam asmeniškai. Seminaras buvo vedamas dialogo forma. Asta Gudynienė kun. Juozui Fakėjavui uždavė klausimus, kurie yra aktualūs kiekvienam tikinčiajam: „Gyvename valstybėje, kurioje aštuoni iš dešimties save pristato katalikais. Netgi įvertinus emigravusių žmonių skaičių, apie 2 mln. žmonių yra katalikai, kurie seka Kristumi? Kunige, tai apie kokius ekonominius ar politinius sunkumus Lietuvoje mes galime kalbėti, kai toks didelis skaičius žmonių stengiasi paliudyti meilę savo artimui ir kaip jie karštai seka Kristų?“
Atsakydamas į užduotą klausimą, kunigas dalijosi mintimis, jog dažnai yra didelis tarpeklis tarp to, kuo žmogus save įvardina, ir jo gyvenimo. Taip yra ir su katalikais. Didelė dalis žmonių, įvardijantys save katalikais mano, jog tai yra tik tradicija, kurią paveldime iš tėvų, o su Kristaus sekimu visa tai yra mažai susiję. Lietuvoje klesti būrimo salonai, žmonės godžiai skaito ir tiki absurdiškiausiais horoskopais, veikia daug grupių, kurios moko rytietiško dvasingumo. Juk ir žaltys melavo Ievai apie galimybę tapti tokiu kaip Dievas. Jis provokavo sukilti prieš esą laisvai gyventi draudžiantį Kūrėją. Panašu, jog daugumą Lietuvos katalikų tenkintų „korektiško“ Dievo, kuris nesikiša į tai, kas vyksta širdyje, samprata. Kol Dievas lieka „korektiškas“, galima būti katalikais, pora kartų per metus nueiti į pamaldas, pakrikštyti vaikus, tuoktis bažnyčioje. Tačiau, jei kunigas primena tokiam žmogui apie tikrąsias kataliko pareigas, dažniausiai būna paprašytas nesikišti.
Seminaro pabaigoje Caritas savanoriai ir kiti parapijos aktyvūs bendradarbiai turėjo galimybę užduoti seminaro vedantiesiems klausimus ir išgirsti atsakymus.
Nuoširdžiai dėkojame Bagotosios šv. Antano Paduviečio parapijos klebonui kun. Juozui Fakėjavui bei šios parapijos tikybos mokytojai, psichologei Astai Gudynienei už bendradarbiavimą organizuojant sminarų „Tvirtas žingsnis link savanorystės“ ciklą.Seminaro "Ką reiškia būti kataliku šiandien?" vykusio lapkričio mėn. 17 d. Miroslovo Šv. Trejybės parapijoje akimirkosVilkaviškio vyskupijos Caritas informacija