2010 m. rugsėjo 1 d., trečiadienis

PARAPIJŲ ATSINAUJINIMO PROGRAMA „ATGAIVINK“

2010 m. rugpjūčio 27 d. 10 val. ark. Mykolo parapijoje vyko parapijų dvasinio atsinaujinimo programos „Atgaivink“ pristatymas. Jame dalyvavo ir tikinčiųjų įsijungimo į aktyvią parapijos bendruomenės veiklą problemas aptarė Igliaukos šv. Kazimiero parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Marijampolės ark. Mykolo parapijos klebonas Andrius Šidlauskas bei šios parapijos katechetė Rima Malavickienė, Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė, Pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadovė Reda Kubilienė, Marijampolėje vykdomo Caritas projekto „Modernus darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas“ socialinė darbuotoja Giedrė Volff ir „Atgaivink“ programos administratorė Vaida Spangelevičiūtė- Kneižienė.
Pristatydama „Atgaivink“ programą Vaida S.K. kalbėjo, jog ši programa padeda tikintiesiems įsijungti į aktyvų parapijos gyvenimą. Dalyvaujant programoje ir apmąstant pagrindines tikėjimo tiesas, per 2,5 metų vykdymo laikotarpį, parapijose sumažėja praraja tarp tikėjimo ir gyvenimo, padedama parapijiečiams dvasiškai augti, kuriama gyva tikinčiųjų bendruomenė. Programos vykdymo laikotarpis yra padalytas į penkias šešių savaičių trukmės pakopas, turinčias savo temas: „Viešpats kviečia“, „Atsiliepkime į Dievo kvietimą“, „Apdovanoti Šventąja Dvasia“, „Mokinystė“, „Pašaukti Evangelizuoti“. Vykdant programą labai svarbus yra parapijos klebono vaidmuo, kuris įsipareigoja pakviesti 5-6 parapijiečius sukurti branduolį ir nuolat remti jo darbą, kviesti visus parapijiečius domėtis vykdoma veikla. Tiems, kurie yra praėję 5 „Atgaivink“ programos pakopas arba baigę „Alfa“ kursą Vaida Spangelevičiūtė- Kneižienė pristatė naują galimybę aktyvinti parapijos bendruomenę. Ji kalbėjo, jog daugelis Lietuvoje gyvenančių žmonių save vadinantys katalikais, retai susimąsto, ką reiškia juo būti? Dėl šios priežasties parapijų atsinaujinimo programa „Atgaivink“, remdamasi keturiomis Katalikų Bažnyčios Katekizmo dalimis, parengė programą „Kodėl vadinamės katalikais? Kelionė katekizmo puslapiais.“ Keturiose šios programos knygelėse: „Mūsų tikėjimo išpažinimas“, „Krikščioniško slėpinio šventimas“, „Gyvenimas Kristuje“ ir “Krikščioniškoji malda“ gilinamasi į tai ką mes tikime, Sakramentų šventimo svarbą, bendravimą su Dievu bei asmeninio santykio su Juo gilinimą per maldą. Programa „Kodėl vadinamės katalikais“ gali naudotis ir kiti pavieniai asmenys ar grupės, kurie nori labiau pažinti Katalikų Bažnyčios mokymą (tėvai, kurių vaikai ruošiasi Pirmajai komunijai ar sutvirtinimo sakramentui ir kt.).
Parapijų atsinaujinimo programos "ATGAIVINK" pristatymai vyks 2010 m. rugsėjo 3 dieną:

15.00 val. VšĮ Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo globos namų bendruomenei;
17.30 val. Keturvalakių Švč. M. Marijos Gimimo parapijojos bendruomenei;
19.00 val. Marijampolės šv. ark. Mykolo ir Igliaukos šv. Kazimiero parapijų Carito savanoriams ir visiems besidomintiems šia programa - Vilkaviškio vyskupijos Caritas pagalbos centre "Rūpintojėlis" Bažnyčios g. 42, II aukšte.
Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija