2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis

Įžvelkime Kristaus veidą kiekviename žmoguje

Nuo senų laikų ir per visą žmonijos istoriją buvo turtingųjų, vidutiniškai gyvenančių ir vargšų (ubagų). Buvo sveikų, apsukrių, sugebančių susikrauti turtus. Bet buvo ir vos galą su galu suduriančių ar neturtingųjų, kurie neturėjo nieko, tik ligas ir bėdas, nesugebančių normaliai gyventi ir kovoti už save. Nesvarstykime, kodėl taip yra? Taip radome, taip ir paliksime. Juk ne į visus klausimus atsako žmogus. Tačiau vienas bendras žodis, kuris apjungia mus, nepaisant turtų ir padėties – visi esame Dievo vaikai. Daug Šv. Rašte Jėzus kalba apie turtą ir išganymą, Jis myli visus ir prabyla į kiekvieną iš mūsų įvairiausiais įspėjimais ir pamokymais. Jis kalba gailestingojo samariečio Lozoriaus, muitininko Zachiejaus ir kitų lūpomis. Jis kviečia nepraeiti pro sergantį, gyvenimo negandų ir bėdų palaužtą žmogų ir padėti jam. Dalintis meile ir duona su tais, kurie jos neturi. Dar ne per seniausiai mūsų tėvai, eidami sekmadieniais į Bažnyčią, o ypač į atlaidus, nešdavosi su savimi duonos, sūrio, sviesto ar kitų produktų, kuriuos atiduodavo prie Bažnyčios klūpantiems ubagams. Buvo talkų metai, kai neturėdami pakankamai pinigų statyboms ar kitiems didesniems darbams, žmonės vieni kitiems padėdavo darbu, neimdami jokio atlygio. Šiandien daug mažiau tikrųjų ubagų, retai žmonės talkina vieni kitiems. Gyvename savo gyvenimą ir tas nuolatinis skubėjimas, rūpinimasis savimi, šia diena bei dėl rytojaus kartais nematoma siena atskiria mus nuo amžinųjų vertybių, nuo tų, su kuriomis keliausime į amžinybę. Jėzus gyvas ir šiandien, Jis kalba mums: „Ką padarei vienam iš mano mažiausiųjų brolių, man padarei“. Nebūkime abejingi šiems žodžiams. Tai yra meilės ir gailestingumo himnas savo artimui.
Mieli žmonės, dėkoju Jums už suteiktą pagalbą per vykusias akcijas, baldus, buitinę techniką, maistą, pinigus, drabužius, kuriuos paaukojate Caritui. Visa tai buvo išdalinta tiems, kam jų labiausiai reikia. Negaliu atsidžiaugti atskirų žmonių gerumu, kurie nenori būti paminėti. Tačiau ir toliau prašau, padėkime vieni kitiems. Niekada negalvojau, kad mūsų parapijoje ir rajone yra daug skurstančiųjų žmonių. Jei keičiate baldus kitais, mums tinka ir labai reikalingi Jūsų senieji baldai, reikia hidroforo, buitinės technikos, kad ir ne daug sausų malkų, vaikiškų vežimėlių, šiltų drabužių, batų ir daug kitų dalykų. Drabužiai turi būti išskalbti ir nesuplyšę. Gyvenkime, padėkime, mylėkime vienas kitą šiandien, nes ryt dienos gali ir nebūti. Ir mokėkime įžvelgti Kristaus veidą kiekviename žmoguje.

Lazdijų dekanato Caritas vedėja Onutė Juodkienė

tel. 868759771