2010 m. rugpjūčio 10 d., antradienis

Surask septynis Caritas stebuklus

   Tokiu pavadinimu rugpjūčio 2-6 dienomis Šventojoje vyko jau nuo 2003 metų Lietuvos Caritas organizuojama vasaros stovykla – seminaras, kurioje dalyvavo visų vyskupijų Caritas atstovai.
   Penkias stovyklos dienas Caritas bendradarbiai paskyrė ne tik intensyviam darbui, bet ir dvasiniam susikaupimui.
   Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčios rektorius kun. Kęstutis Rugevičius rekolekcijų karitiečiams metu priminė, kad didžiausias žmogaus priešas – egoizmas, nemokėjimas atleisti, o didžiausias – priimti mums teikiamas Šv. Dvasios dovanas. Nuolatinio pykčio, pagiežos jausmas gula tarsi kalkės žmonių sielose, o to pasekmes pakankamai skaudžiai pajuntame per įvairiausias psichosomatines ligas, depresijas, nerimus. „Mes negalime pakeisti kito žmogaus, bet Dievas gali pakeisti mūsų žvilgsnį [požiūrį] į kitą žmogų“, – kalbėjo kun. Kęstutis. Juk apaštalas Paulius ragina: „Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergėkite Dvasios vienybę taikos ryšiais. Vienas kūnas ir viena Dvasia kaip ir esate pašaukti į vieną savo pašaukimo viltį“ (Ef 4, 2-4). Būtina tikėti ir pasitikėti Dievo meile ir gailestingumu, nes Kristus tapo Žmogumi dėl santykio su Dievu atstatymo.
   Viena stovyklos diena buvo skirta aktualiems Caritas veiklos klausimams aptarti. Tai ir finansų paieškos galimybės, kuriomis pasidalino Vilniaus arkivyskupijos Caritas direktorius Linas Kukuraitis su kolegomis. Pačių įvairiausių minčių kaip surinkti lėšų karitatyvinei veiklai vykdyti pateikė ir kitų vyskupijų Caritas atstovai. Aptarti aktualūs klausimai, vykdant ES „Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims“ programą.
   Stovyklautojai taip pat surengė kūrybinį vakarą, kurio metu vyskupijų Caritas darbuotojai ir savanoriai žaismingai perteikė Caritas veiklos tiek linksmas, tiek liūdnas, patirtis.
   Išvažiuodami karitiečiai stovyklos organizatoriams dėkojo už galimybę pasisemti dvasinės stiprybės, patirti nuostabų bendrystės jausmą, pasidalinti gerąja patirtimi, vykdant pačias įvairiausias artimo meilės veiklas.

Lietuvos Caritas ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

Linos Mažeikaitės nuotraukose:
Caritas darbuotojai ir savanoriai su Šventosios Švč. Mergelės Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos klebomu Vidmantu Griciumi; kūrybinio vakaro akimirka ir Lietuvos Caritas darbuotojai.