2012 m. kovo 6 d., antradienis

Prisijunk prie mūsų! Tapk savanoriu!

Vasario 24-26 dienomis Vilkaviškio vyskupijos Carito jaunieji karitiečiai kartu su Baltarusijos ir Lenkijos Carito bendraamžiais savanoriais dalyvavo Lenkijos Elko vyskupijos Carito projekto „Tarptautinis savanorių bendradrabiavimas Euroregiono šalyse“ seminaruose ir praktinėje veikloje apie savanorystės naudą padedant vargstantiems, vaikams iš sunkiai gyvenančių šeimų, sergantiems priklausomybių ligomis asmenims, atliko savanorystės praktiką Elko vyskupijos Carito socialiniuose pagalbos centruose.
Pirmąją dieną penkiasdešimt savanorių iš Lenkijos, Lietuvos ir Baltarusijos lankėsi šv. Tėvo Pijaus namuose, jaunimo laisvalaikio užimtumo centre „Quo Vadis", Šventosios Faustinos namuose "Pagalbos ranka", ir vaikų dienos priežiūros centre.Savanoriai turėjo galimybę tiesiogiai susitikti ir bendrauti su žmonėmis iš įvairiausių socialinių grupių: gatvės jaunimu, našlaičiais ir benamiais.
Kitos dvi dienos buvo skirtos savanoriškos veiklos klausimų aptarimui. Savanoriai kalbėjo apie tai, ką patyrė savanoriaudami, dalinosi savo patirtimi, pasakojo apie sunkumus, su kuriais susiduria savanoriškoje veikloje, analizavo pasitaikančias sudėtingas situacijas, ieškojo sprendimo būdų.
Kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies savanoriai pristatė savo vyskupijų Carito savanorišką veiklą, supažindino su savo šalies istorija, kultūra ir mokslo pasiekimais. Ši projekto dalis buvo labai įdomi, nes savanoriai daug sužinojo apie šalis kaimynes, rado daug bendrų Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos savanorius vienijančių dalykų.
Sekanti projekte planuojama savanorystės praktika vyko Mariampolėje. Į Vilkaviškio vyskupijos Caritą Lenkijos savanoriai atvyko kovo 2 d., o išvyko kovo 4-ąją. Savanorystės praktikai Vilkaviškio vyskupijos Carite buvo atrinkti tik tie Lenkijosjaunieji savanoriai, kurie aktyviai šoko lietuvių liaudies šokius, domėjosi Lietuvos istorija ir kultūra pristatymo apie Lietuvą metu.
Penktadienį, kovo 2 dieną svečiai iš Elko vyskupijos vyko savanoriauti į Vilkaviškio vyskupijos Caritas vaikų dienos centrą „Žiniukas“. Jie dalyvavo vaikų dienos centro lankytojų darbelių parodos „Pavasario spalvos“ atidaryme, Kalvarijos viešojoje bibliotekoje. Parodos atidarymui pasibaigus, visi buvo pakviesti į vaikų dienos centrą "Žiniukas“. Ten vaikai kartu su projekto „Tarptautinė savanorystė Euroregiono šalyse“ dalyviais, svečiais iš Elko vyskupijos ir Vilkaviškio vyskupijos jaunaisiais savanoriais mokėsi šokti, dainuoti lenkiškai, žaidė.
Kovo 3 dieną jaunieji savanoriai pasidalinę į dvi grupes savanorystę tęsė senelių globos namuose. Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo parapijos globos namuose, savanoriai kartu su seneliais mokėsi gaminti tradicinius liaudiškus darbelius skirtus parodai „Kaziuko mugei artėjant!”, bendravo su globos namų gyventojais, pasakojo apie savo pomėgius, ir veiklą, gėrėjosi senelių rankdarbiais.
Marijampolės specialiuose socialinės globos namuose jaunieji karitiečiai gyventojams pasakojo apie Lenkijos Elko vyskupijos karitietišką socialinę veiklą, dainavo lenkų liaudies dainas, žaidė žaidimus. Globos namų gyventojai jaunimui deklamavo savo kūrybos eilėraščius, dalinosi mintimis apie tikėjimo svarbą, pasakojo apie savo gyvenimo kasdienybę.
Po pietų svečiai aplankė pal. Jurgio Matulaičio koplyčią ir muziejų. Palaimintojo Jurgio Matulaičio muziejuje, savanoriai turėjo edukacinę programą, kurios metu susipažino su svarbiausiais jo gyvenimo momentais, meile Dievui bei dideliu dėmesiu socialinei karitatyvinei veiklai. Lenkijos jaunieji savanoriai džiaugėsi ir stebėjosi išskirtiniu muziejaus eksponatu, tai pal. Jono Pauliaus II, kilusio iš Lenkijos arnotu, kurį vilkėdamas paskelbė arkiv. Jurgį Matulaitį palaimintuoju.
Vakare, į pagalbos centrą „Rūpintojėlis“ sugužėjo ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas jaunieji savanoriai susitikti su bičiuliais tapusiais lenkų bendraamžiais. „Tarptautinis savanorių bendradrabiavimas Euroregiono šalyse“ projekto koordinatorius Pavelas Sčepanskis ir savanorių koordinatorė Marta Matusevič pristatė Lenkijos profesionalių fotografų užfiksuotas veiklios karitietiškos savanorystės akimirkas Elko vyskupijos Carito socialinės pagalbos centruose. Po pristatymo jaunieji savanoriai šoko sakralinius šokius, žaidė lietuvių ir lenkų liaudies žaidimus, dar labiau susipažino su Lietuvos ir Lenkijos kultūra.
Kovo 4-ąją dieną, prieš dalyvavimą Šventose Mišiose arkangelo Mykolo mažoje bazilikoje, Lenkijos jaunieji savanoriai su džiaugsmu dalyvavo parapijos vaikų dienos centro lankytojų surengtoje „Kaziuko“ mugėje.
Kultūros ir kalbos skirtumai jaunimui netrukdė užmegzti su seneliais ir vaikais draugiškus santykius, bendrauti, žaisti žaidimus, organizuoti viktorinas, kartu vykdyti įvairią veiklą, mokyti lietuviškos etnokultūros.
Pagrindinis šio projekto tikslas - suburti tvirtą tarpvalstybinio bendradarbiavimo savanorių komandą, užmegzti naujus ryšius, susipažinti su projekte dalyvaujančių šalių kultūra, skleisti savanorystės idėjas nepatyrusiems savanorystės džiaugsmo.
Šis projektas buvo vykdytas Europos ekonominės erdvės (EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų fondo dėka.
Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism and national budget.