2010 m. gruodžio 10 d., penktadienis

"ADVENTO KELIAS" - Lazdijai

Gruodžio 2 d. Lazdijų Šv. Onos parapijoje vyko Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizuojamų mokymų „Tvirtas žingsnis link savanorystės“ antroji dalis, skirta ugdyti Caritas savanorius ir aktyvius parapijos bendruomenės narius.
Kaip ir pirmąjį kartą, teorinius mokymus vedė mūsų parapijos tikybos mokytoja Asta ir kun. Juozas. Praktinėje dalyje dalyvavo ir parapijos jaunimas, kuris pristatė Advento kelią ir keletą sakralinių šokių.
Esame dėkingi Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotojai Aušrai už suteiktą galimybę pasidalinti mintimis apie veiklą parapijoje, Lazdijų parapijos klebonui Gintarui Urbštui ir aktyviems parapijos nariams už šiltą priėmimą.

Marijampolės dekanato Bagotosios šv. Antano Paduviečio informacija

OKULTINIŲ PRAKTIKŲ PASEKMĖS IR JŲ GYDYMAS

Gruodžio 9 d. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre Igliaukos ir Gudelių parapijų klebonas, vyskupijos egzorcistas teol. lic. kun. Sigitas Bitkauskas vedė seminarą „Okultinių praktikų pasekmės ir jų gydymas per sakramentus“.
Spartėjant informacijos srautui, mūsų gyvenimas tampa ypač sudėtingu, todėl svarbu suvokti, iš kur ateina gėris, kaip nepasiduoti blogiui ir ką daryti, kad liktų sveika siela ir kūnas. Reikia daug žinoti. Čia mums padeda ne tik tėvai, mokytojai, bet ir kunigai, ypač egzorcistai. Seminaro metu kun. S. Bitkauskas akcentavo, kad esminis dalykas šiuo laikotarpiu yra tai, kad žmonės nepažįsta savo tikėjimo ir nuo jo atšalę. Paklauskime savo šeimos narius, artimuosius, kiek jiems svarbus Dievas. Dažnai katalikais save laikantys žmonės geriau pasitiki įvairiais su krikščionišku tikėjimu nesuderinamais dalykais kaip horoskopai, homeopatija, burtai, amuletai, pakliūna į reklamos apie burtų salonuose teikiamą ateities žinojimo laimę, melagingų liudijimų tinklą. Jei žmogus savo gyvenimą skiria materialinėms gėrybėms kaupti, tai peni tik kūną. Sielai maisto taip pat reikia, tačiau XXI amžiaus žmogus dažniausiai dvasinio maisto ieško ne savo tikėjime, o okultinėse praktikose, kurių pasekmės dažniausiai būna nerimas, depresija, vidinė sumaištis, įvairios priklausomybės (alkoholiui, narkotikams, rūkymui, seksui, magijai), godumas pinigams, garbės troškimas ir kt. Tuomet pagalbos tenka kreiptis į gydytoją ar kunigą egzorcistą. Daugiau informacijos galima sužinoti ir internetinėje svetainėje http://www.egzorcistas.lt/. Kiekvienas žmogus yra pašauktas asmeninei bendrystei su Dievu. Tačiau yra „jis“, kuris trukdo tai bendrystei. Tai blogio dvasia, arba Šėtonas, Piktasis, Velnias, Gundytojas (įvairiai jį galima pavadinti).
Piktoji dvasia, norėdama ardyti Dievo kūrybą, stengiasi įvairiais būdais suklaidinti, sunaikinti žmogų, atitraukti jį nuo Dievo. Kunigas kalbėjo, kad jogos pratybos, sunkusis rokas, parsivežtos statulėlės, suvenyrai iš Egipto, Turkijos, jaunimo mėgstami nešioti auskarai, žiedai, pakabukai, amuletai, nežinant, ką jie reiškia taip pat daro neigiamą įtaką sielai.
Dažniausiai pasitaikantis jaunimo papuošalas - „keltų“ kryžius simbolizuojantis tiltą į kitą pasaulį. Jis panašus į krikščioniškąjį, kilęs iš pagoniškųjų tikėjimų, jį dažnai naudoja neofašistai vietoje svastikos. Iš Egipto dažnai parsivežamas kaip suvenyras kryžius su „kokarda“ – tai seksualinio palaidumo simbolis. O Nerono kryžius – tai kovos su krikščionybe simbolis, pagoniškas juodosios magijos ženklas. Satanistai jį naudoja per juodąsias mišias.
Šiuo metu labai populiaru gydytis homeopatiniais vaistais (žmonės juos maišo su žoliniais preparatais). Jų reklamas matome televizijos ekranuose, žurnalų ar laikraščių puslapiuose. Kunigas kalbėjo, kad homeopatija nuo pat atsiradimo yra susijusi su magija, spiritizmu ir okultizmu. Ką tai reiškia? Homeopatinių vaistų veikimas nėra įrodytas jokiais moksliniais tyrimais ir neatitinka gamtos dėsnių, tad net jei ji yra „veiksminga“, tai ne pagal moksliškai paaiškinamus gamtos dėsnius. Jei tai ne gamtos jėgos, tai, galbūt, kokios nors kitokios? Piktosios dvasios tikslas- sunaikinti žmogaus asmenybę.
Kunigas S. Bitkauskas pabrėžė keletą dalykų, kurie padeda išsivaduoti iš piktojo įtakos. Jis sakė, kad svarbiausias dalykas – gyventi malonėje su Dievu, be nuodėmės. Tam Jėzus mums paliko Susitaikinimo ir kitus Sakramentus. Todėl, nuoširdžiai atlikę Susitaikinimo sakramentą, atstatome ryšį su Kūrėju. Jei žmogus yra labai seniai buvęs išpažinties, tai labai svarbu yra nuoširdi atgaila. Labai svarbu švęsti Eucharistiją – šv. Mišias, dažnai priimti komuniją, adoruoti Švč. Sakramentą.
Kunigas kalbėjo, kad ir egzorcistai negalės nieko padaryti, jei žmogus nepraktikuos sakramentinio gyvenimo ir tik kraštutiniu atveju čia gali padėti egzorcizmas. Kunigas egzorcistas kvietė atsiversti „Katalikų Bažnyčios katekizmą“ (1996, Kaunas; psl. 354-355), kuriame parašyta: „Kai Bažnyčia viešai ir autoritetingai Jėzaus Kristaus vardu meldžia, kad asmuo ar daiktas būtų apsaugotas nuo Piktojo kėslų arba išvaduotas iš jo valdžios, tai vadiname egzorcizmu. Jį atlikdavo Jėzus, ir bažnyčia gavo iš Jo galią ir uždavinį išvarinėti demonus. Paprasta forma egzorcizmas atliekamas per Krikšto apeigas. Iškilmingą egzorcizmą vadinamą „didžiuoju“, gali atlikti tiktai kunigas, gavęs vyskupo leidimą. Egzorcizmų tikslas – Jėzaus patikėta Bažnyčiai dvasine galia išvaryti piktąsias dvasias arba išvaduoti iš jų įtakos. Visai kas kita yra ligos, ypač psichinės, kuriomis rūpintis turi medicinos mokslas...“ (1673).
Pasibaigus seminarui kilo aktyvi diskusija. Jo dalyvių nuomone, reikėtų pasinaudoti Lenkijos kunigų patirtimi. Čia prie kiekvienos bažnyčios skelbimų lentoje kabo okultinių ženklų pavydžiai (auskarų, pakabukų, žiedų ir kt.), aprašoma jų daroma žala.
O karitiečiams ir visiems save vadinančiais krikščionimis labai svarbu gerai pažinti savo tikėjimą ir ištikimai jo laikytis, kad galėtų būti atrama tiems, kurie blaškosi tarp įvairių prieštaringų praktikų.

Vitalija Filipova
Vilkaviškio vyskupijos Marijampolės
dekanato Caritas vedėja