2014 m. gegužės 16 d., penktadienis

Mes esame pakviesti Dievo meile dalintis su kitais, liudydami savo tikėjimą gailestingumo darbais.

Gegužės 15 d., ketvirtadienį, Šakių dekanato Griškabūdžio Kristaus Atsimainymo parapijoje, vyko „Caritas skyriaus“ savanorių susitikimas su Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ centro atstovais.
Susirinkimą parapijos klebonas Vytautas Mazirskas pradėjo malda. Klebonas sakė, jog šioje parapijoje tarnauja tik 4 mėnesius, todėl jam įdomios naujos „Caritas“ iniciatyvos ir idėjos. Dėkojo savanorėms už tarnystę parapijos bendruomenėje vykdant gailestingumo darbus bei pagalbą organizuojant atlaidų procesijas.
Griškabūdžio parapijos Caritas skyriaus vedėja Laimutė Girdauskienė pristatė pagrindinius poreikius bendruomenėje į kuriuos karitiečiai stengiasi atliepti, tai: pagalba seniems ir vienišiems žmonėms, vaikams iš skurdžiai gyvenančių šeimų, darbas su nepasiturinčiai gyvenančiomis ir socialinių įgūdžių neturinčiomis šeimomis.
Susirinkimo metu savanorės pasakojo, kad adventinės akcijos „Gerumas mus vienija“ aukos naudojamos labai tikslingai. Iš akcijos fondo padedama žmonėms netekusiems namų per gaisrą, nuperkama kietojo kuro, prisidėta prie karvės pirkimo, kurią pernai vasarą nutrenkė žaibas ir kt. "Caritas" savanorės su entuziazmu pritarė  planuojamai vykdyti rugsėjo  mėnesio akcijai „Pripildyk kuprinę gerumu“. Laimutė G. teigė, kad ši akcija  būtų didelė pagalba tiems vaikams, kurių tėveliai negali jų aprūpinti mokyklinėmis prekėmis, užmokėti  už gana brangiai kainuojančias pratybas.
Parapijos „Caritas“ skyrius aukojimo kultūros moko ir visą Griškabūdžio bendruomenę. Klebonas Vytautas Mazirskas parapijiečius skatina atnešti tvarkingus padėvėtus rūbus, kuriuos  savanorės dalina nepasiturintiems. Karitietės taip pat ruošia kalėdinius maisto krepšelius skurdžiai gyvenančioms šeimoms, nuneša maisto ir bendrauja su garbaus amžiaus vienišais senoliais, kurių didžiausias poreikis būti išklausytiems. Savanorės kalbėjo, jog išklausyti kitą žmogų yra didelis ir sunkus darbas. Vyskupijos „Carito“ atstovių prašė mokymų, kad galėtų dar labiau įsitraukti į gailestingosios meilės tarnystę ir jos aktyvinimą visoje parapijos bendruomenė.
Vyskupijos "Caritas" direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė pasidalino mintimis iš 2013 m. lapkričio mėnesį vykusios Lietuvos "Carito" organizuotos konferencijos "Parapijų veiklos aktyvinimas: Italijos Vicenzos vyskupijos patirtis" apie "Išklausymo" centrų kūrimą parapijose. Aušra A. kvietė karitietes bendrai maldai, kurios metu Jėzus padėtų atpažinti planą, kurį yra paruošęs šiam parapijos "Caritas" skyriui. Ji sakė, kad paskutiniu metu Popiežiai pabrėžia, jog karitatyvinė veikla Bažnyčioje yra esminė krikščionių tapatybės dalis. Dievas mus myli, o mes esame pakviesti šia meile dalintis su kitais, liudydami savo tikėjimą gailestingumo darbais, būnant gyvame kontakte su žmonėmis, leisdami jiems pajusti evangelizacinę dvasią. Direktoriaus pavaduotoja Aušra A. kalbėjo apie labai svarbų dalyką, tai parapijos "Caritas" skyriaus savanorių dvasinę formaciją ir palaikymą. Kunigas Vytautas Mazirskas pažadėjo organizuoti katechezės pamokėles "Caritas savanorėms rūpimais tikėjimo klausimais, pasidalino ateities planais surasti atskirą patalpą "Carito" skyriaus veiklai vykdyti.
Po susirinkimo vyskupijos "Caritas" atstovės su visa Griškabūdžio parapijos bendruomene meldėsi Gegužinėse pamaldose. 

Vilkaviškio vyskupijos "Caritas" informacija