2014 m. sausio 24 d., penktadienis

MIATLNA padėkos šventė


2013 metais baigėsi aštuonerius metus vykdyta ES Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims (MIATLNA) programa.
Per aštuonerius programos vykdymo metus Lietuvoje veikiančios labdaros organizacijos - „Caritas“, „Raudonojo Kryžiaus draugija“ bei labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“, bendradarbiaujant su savivaldybėmis, seniūnijomis  bei parapijų Caritas skyrių savanoriais skurdžiai  gyvenantiems žmonėms išdalijo tūkstančius tonų maisto produktų.
Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“  MIATLNA  programą administravo 10-ties savivaldybių - Vilkaviškio, Kalvarijos, Alytaus, Kauno r., Prienų, Birštono, Kazlų Rūdos, Lazdijų, Šakių ir Marijampolės - teritorijoje. Lietuvos „Caritas“ savanoriai daugiausia darbavosi kaimiškose teritorijose.
Sausio 16-ąją šių savivaldyvių Socialinės paramos skyrių atstovus karitiečiai pakvietė aptarti nuveiktus darbus ir padėkoti jiems už bendradarbiavimą. 
Šventas Mišias už programos vykdytojus ir paramos gavėjus koncelebravo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, jo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa. Homilijos metu vyskupas Rimantas Norvila  kalbėjo, jog labai svarbu dirbti socialinį - karitatyvinį darbą nešant Evangelinę žinią. Jis sakė, jog takelis pas Dievą visada yra atviras nuo jo nutolusiems ir nedrįstantiems sugrįžti, dėkojo socialiniams darbuotojams už bendradarbiavimą ir išsakė viltį, jog pasibaigus šiai programai šiltas bendradarbiavimas su „Caritas“ organizacija išliks ir toliau.
Po Šventų Mišių, padėkos šventėje dalyvavusi Lietuvos „Caritas“ generalinė direktorė Janina Kukauskienė prisiminė, kaip programa startavo, kaip keitėsi ir gausėjo dalijamų maisto produktų asortimentas. Savivaldybių  ir Kazlų Rūdos, Lazdijų bei Birštono parapijų „Caritas“ atstovai  už asmeninę iniciatyvą, nuoširdų rūpestį bei pagarbą vargstantiems žmonėms buvo pagerbti padėkomis.

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktorius kun. Arvydas Liepa Kūrėją  pavadinęs pirmosios socialinės programos sudarytoju sakė, kad ir mūsų laikais vykdoma socialinė pagalba yra priemonė žmonėms parodyti Kristaus meilę. Jis citavo Dievo Žodį iš Senojo Testamento Pakartoto įstatymo knygos „Kai, pjaudamas savo lauke, javus užmiršti pėdą lauke, negrįši jo paimti. Jis bus ateiviui, našlaičiui ir našlei – idant Viešpats, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius.  Kai nupurtai savo alyvmedžius, neisi antrąkart per jų šakas. Tai bus ateiviui, našlaičiui ir našlei. Kai nurenki vynuoges savo vynuogyne, nerinksi kas yra likę. Tai bus ateiviui, našlaičiui ir našlei.  <...>“(Įst 24, 19-22). 
Pasak jo, MIATLNA buvo pats tikrasis įrodymas, kad gailestingumas ir atjauta tebėra labai svarbi daugelio atsakingas pareigas užimančių žmonių gyvenimo nuostata. Ir visai nesvarbu, kad ne viskas tobulai pavyko įgyvendinti, gal ne visi liko patenkinti, ne visi įvertino teikiamą paramą...
Daug gražių padėkos žodžių buvo išsakyta MIATLNA programos koordinatoriui Vilkaviškio vyskupijoje Giedriui Sinkevičiui, kurio diplomatiškumas dažnai nulemdavo sėkmingą darbų baigtį.
Iškilmingos padėkos šventės pabaigoje kiekvienam prisidėjusiam prie šios programos vykdymo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila padovanojo Dievo gailestingumo ženklu tapusius paveiksliukus, kurie nutapyti pagal ses. Marijos Faustinos Kovalskos patirtus  regėjimus ir linkėjo tolimesnio bendradarbiavimo padedant vargingai gyvenantiems gyventojams.
Nedrąsiai, bet vis tiek buvo užsiminta ir apie ateities planus. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje buvo organizuotas pristatymas – apskrito stalo diskusija, kuriame su kai kurių savivaldybių specialistais ir nevyriausybinių organizacijų atstovais buvo tariamasi dėl naujos programos labiausiai skurstantiems asmenims įgyvendinimo 2014– 2020 metais.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą