2011 m. sausio 26 d., trečiadienis

Informacija apie maisto produktų tiekimą labiausiai nepasiturintiems asmenims 2011 metais

     Informuojame, kad VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra iki vasario 7 d. 10.00 val. yra paskelbusi atvirą konkursą tiekėjams atrinkti dėl maisto produktų iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims 2011 metais.
     Tiekėjai mainais į intervencinius produktus (kviečius, miežius ir nugriebto pieno miltelius) į labdaros organizacijų sandėlius turės pristatyti kvietinius miltus, makaronus, manų kruopas, miltinį mišinį pyragui, trijų grūdų kruopas, perlines kruopas, ryžių kruopas, dribsnius su džiovintais vaisiais, trijų grūdų dribsnius, saldintą sutirštintą pieną ir sausus pusryčius. Jeigu nesutrukdys nenumatytos aplinkybės, maisto produktų tiekimą į labdaros organizacijų sandėlius 2011 m. planuojama vykdyti 5 kartus (kovo, gegužės, liepos, rugsėjo ir lapkričio mėnesiais). Tikslesnė informacija apie maisto produktų tiekimą ir dalinimą bus paskelbta 2011 m. vasario mėnesio pabaigoje.
     Primename, kad dėl paramos maistu gali kreiptis asmenys, kurių šeimos pajamos vienam jos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio per mėnesį, šiuo metu t.y. 525 Lt.
     Šeimos ir vieno gyvenančio asmens sudėtis nustatoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo (Žin., 2003, Nr. 73-3352; 2006, Nr. 130-4889) 2 straipsnio 12 ir 15 dalimis, o jų pajamos per mėnesį apskaičiuojamos šio įstatymo 15 ir 16 straipsniuose nustatyta tvarka. Šio įstatymo 15 straipsnio 10 dalyje numatytos pajamos iš žemės ūkio veiklos nustatomos tik pagal šios veiklos apskaitos dokumentus.
Kreipdamasis dėl paramos, pareiškėjas užpildo patvirtintą prašymą, kuriame nurodo duomenis apie šeimą, jos narių veiklos pobūdį, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti reikalingą informaciją.
     Gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymą ir (ar) socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymą (Žin., 2006, Nr. 73-2755; 2008, Nr. 63-2382), pateikia laisvos formos prašymą, kuris yra pagrindas paramai iš intervencinių atsargų gauti.
     Dėl minėtos paramos gavimo reikėtų kreiptis į Jūsų seniūnijos socialinį darbuotoją, kuris paskaičiuos pajamas vienam šeimos nariui ar vienam gyvenančiam asmeniui ir, jei atitiksite visus kriterijus, įrašys į paramos gavėjų sąrašą.
     Kovo mėn. paramai maisto produktais gauti asmuo prašymą pateikti turi iki vasario 11 d.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą