2010 m. lapkričio 6 d., šeštadienis

„Būkite pagarbūs, nuoširdūs bei supratingi!“

Lapkričio 5 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre vyko seminaras „Kaip padėti žmonėms, išgyvenantiems depresiją ar sunkias netektis“.
Jame dalyvavo 59 vyskupijos Carito savnoriai ir parapijų aktyvistai. Projektą “Savanorių mokymai“, kurį vykdo Vilkaviškio vyskupijos Caritas dalinai finansuoja
Lietuvių katalikų religinės šalpos fondas. Jis skirtas vyskupijos Caritas savanoriams ugdyti.
Seminaro paskaitininkė, Marijampolės PSPC psichologė Audra Tamošaitienė, profesionaliai, nuoširdžiai ir įdomiai pasakojo apie psichologinės krizės ištiktus žmones bei būdus jiems padėti. Krizė gali ištikti ir sveikus žmones, mirus artimiesiems, netekus darbo, išgyvenant skyrybas, įvykus kažkam labai reikšmingo asmeniškai tam žmogui. Krizė turi 6 stadijas: šoko, neigimo, pykčio, depresijos, priėmimo ir naujos orientacijos. Jei žmogus ištiktas šoko kaltina kitus, pyksta, reikia žinoti, jog tas pyktis nukreiptas ne į asmenį, kuris nori padėti, bet „šaukia“ jo skausmas. Būtinai reikia leisti žmogui išsisakyti. Neigimo fazėje negalima žmogui prieštarauti, kad ir ką jis sakytų, taisyti jo kalbos- reikia leisti žmogui neigti, o pykčio fazėje leisti pykti ar verkti.
Sunkumų ištiktam žmogui mes galime padėti: nepalikdami jo vieno, parodydami susirūpinimą jo išgyvenimais, išklausydami, nepertraukinėdami, nekritikuodami, prisimindami kaip jautėmės, kai mums buvo sunku. Taip pat svarbu padėti rasti reikiamus specialistus.
Labai svarbu norint padėti depresijos ištiktam žmogui įsiminti penkių NE taisyklę:
- neišsigąsti, neparodyti, kad esame šokiruoti,
- nesumenkinti žmogaus skausmo,
- nesistengti pralinksminti,
- nenaudoti emocinio šantažo ar kaltės jausmo sukėlimo,
- nežadėti laikyti paslaptyje ketinimo nusižudyti.
Psichologė aiškino, ką daryti išgirdus jei žmogus užsimena apie savižudybę: kalba tam tikrais posakiais, dažniau kalba apie mirtį, išgyvena beviltiškumą ir bejėgiškumą, kalba tarsi norėdamas atsisveikinti, jo nebedomina ankstesni pomėgiai, netikėtai pradeda vartoti narkotikus arba daug alkoholio. Ankščiau buvo įprasta manyti, jog žmogus, kuris kalba apie savižudybę, niekada neišdrįsta to padaryti, tačiau apie 80 proc. žmonių apie tai užsimena ir nusižudo, jei artimieji to neišgirsta.
Baigdama paskaitą psichologė A. Tamošaitienė palinkėjo Caritas savanoriams: „Būkite pagarbūs, nuoširdūs bei supratingi“.
Vikaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė visus vyskupijos Caritas savanorius pakvietė į gruodžio 9 d. vyksiantį seminarą „Okultinių paraktikų pasekmės ir jų gydymas per Sakramentus“. Seminarą ves Vilkaviškio vyskupijos Igliaukos Šv. Kazimiero parapijos klebonas egzorcistas teol. lic. Sigitas Bitkauskas.

Vitalija Filipova
VV Caritas Marijampolės dekanato vedėja

„Suvalkietis“ 2010 m. lapkričio 20 d. Nr. 134 (9216)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą