2009 m. rugpjūčio 11 d., antradienis

Karitiečiai rinkosi į darbo stovyklą Šventojoje

Š. m. rugpjūčio mėnesio pirmąją savaitę Lietuvos Caritas bendradarbiai ir savanoriai iš septynių Lietuvos vyskupijų septintą kartą rinkosi Šventojoje. Penkių dienų trukmės darbo stovykloje buvo pristatyta Popiežiaus Benedikto XVI enciklika „Caritas in veritate“ („Meilė tiesoje“), darbo grupėse išsakyti Caritas kasdienio darbo vargai ir rūpesčiai, kalbėta apie parapijų Caritas skyrių aktyvinimą plėtojant savanorystę, tradiciškai aptarta maisto iš ES intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje (MIATLNA) programa. Caritas darbuotojai ir savanoriai atliktus darbus dar kartą galėjo apmastyti kun. kan. Bronislovo Latako vedamose rekolekcijose.
Šv. Marijos Jūrų Žvaigždės parapijos svečių namuose šiais metais apsistojo kiek daugiau nei 90 karitiečių, jų šeimų nariai ir savanoriai. Kas vakarą baigiamoje statyti Šventosios bažnyčioje vykstančiose Šv. Mišiose stovyklos dalyviai galėjo klausytis prasmingų Lietuvos Caritas direktoriaus kun. Roberto Grigo pamokslų, jaunųjų choristų giesmių.

Pristatyta popiežiaus enciklika
Lietuvos Caritas gen. direktorius kun. R. Grigas antrąją stovyklos dieną karitiečiams pristatė Popiežiaus Benedikto XVI naująją socialinę encikliką „Caritas in veritate“, pasirašytą Romoje 2009 m. birželio 29 d. Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje, 5-aisiais popiežiaus pontifikato metais.

Enciklikoje akcentuojama, kad ekonominė ir kultūrinė krizė gali tapti šansu būtinam visuomenės atsinaujinimui. Svarbu, kad tik per proto ir tikėjimo apšviestą meilę ateis pažanga kiekvienam asmeniui ir žmonijai.

Bažnyčios socialiniame mokyme meilė tiesoje – svarbiausias kriterijus, kuriuo reikia vadovautis ekonomikoje ir politikoje. Šiuo metu pasaulyje badaujančiųjų skaičius viršija milijardą. Globalizacijos procesas suteikia galimybę skurdą sumažinti, tačiau tam reikia moralinio atsinaujinimo.

Kun. Robertas Grigas pabrėžė, kad enciklikoje nereikia ieškoti techninių sprendimų, kaip įveikti krizę. Bažnyčios socialinis mokymas nurodo esminius principus, kurių laikantis pasiekiami teigiami rezultatai.

Enciklikoje rašoma, jog ekonomikai yra privalu laikytis etikos principų, neteisinga vadovautis vien asmeninio pelno siekimu. Tam reikalingos bendros politikų, ekonomistų, gamintojų ir vartotojų pastangos.

Popiežiaus enciklika žmones ragina keisti keisti ir gyvenimo būdą: tapti nuosaikesniais, blaivesniais, taupesniais.

Aktyvinami parapijų Caritas skyriai
Aktyviai darbavosi savanorystės skatinimo ir parapijų Caritas skyrių aktyvinimo darbo grupė. Atstovai iš vyskupijų Caritas pateikė idėjų, kaip būtų galima įtraukti naujų narių į Caritas veiklą parapijose, kaip aktyvinti vietos bendruomenes ir paskatinti tarpusavio pagalbai.

Lietuvos Caritas struktūrose visoje Lietuvoje neatlygintinai darbuojasi apie 2000 savanorių. Tačiau vis labiau jaučiamas jaunimo trūkumas.

Caritas vykdo įvairius projektus: dirbama su buvusiais ir esamais kaliniais, prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukomis, rizikos grupės jaunimu, globojami vieniši seneliai. Atskiri vyskupijų Caritas centrai turi ir savų projektų, kurie yra tiesiogiai orientuoti į jaunimą. Reikia apie tai kalbėti garsiau ir kviesti žmones prisijungti“, - ragino kun. Robertas Grigas pridurdamas, jog geriausias būdas pritraukti jaunimą yra aktyvus bendradarbiavimas su mokyklomis ir universitetais.

Nepaisant jaunų žmonių trūkumo Caritas organizacijoje, taip pat pasigendama žmonių, kurie su karitiečiais galėtų pasidalinti žiniomis - trūksta aktyvių narių iš akademinės bendruomenės.

Darbo grupės susitikime kalbėta ir apie parapijų klebonų vaidmenį palaikant karitiečių iniciatyvas. „Trūksta ne tik patalpų darbui su savanoriais, piniginių lėšų, bet ir žmogiškojo palaikymo, paskatinimo ar padėkos“, - kalbėjo vyskupijų Caritas atstovai. Lietuvos Caritas vadovai pažadėjo kreiptis į vyskupus su prašymu aktyvinti parapijų klebonus. Taip pat bus siekiama inicijuoti specialias programas kunigų seminarijose, rengti pastovius Caritas nuveiktų darbų pristatymus kunigų suvažiavimuose.

Susitiko su karininkais
Kelios valandos Šventojoje buvo paskirtos susitikimui su akcijos „Šiltos kepurės Afganistano vaikams" organizatoriais - Lietuvos vadovaujamos Afganistano Goro provincijos atkūrimo grupės dešimtosios pamainos (PAG-10) kariais ir vyskupijų Caritas skyrių nariais. Susitikimo tikslas - aptarti praėjusią savaitę prasidėjusią akciją, kviečiančią Lietuvos žmones numegzti Afganistano Goro provincijoje gyvenantiems vaikams žiemines kepures.

Susitikime dalyvavę PAG-10 kariai supažindino Caritas atstovus su Afganistano Goro provincijoje veikiančios Lietuvos vadovaujamos provincijos atkūrimo grupės veikla, provincijos gyventojų buitimi, kultūriniais, religiniais ypatumais, papročiais, santykiais su užsienio šalių kariais ir tarptautinių bei nevyriausybinių organizacijų atstovais.
„Afganistanas yra viena skurdžiausių pasaulio valstybių, o Goras, kuriame veikia civilinė-karinė Lietuvos misija - viena skurdžiausių šios valstybės provincijų, - sakė PAG-10 karių ir civilių bendradarbiavimo specialistė vyresnioji leitenantė Inga Pranaitienė. - Žmonėms trūksta maisto, geriamojo vandens, drabužių. Bet kokia parama Goro žmonėms yra labai reikalinga, ypač vaikams. Labai džiaugiamės galėdami bendradarbiauti su Lietuvos Caritu ir Užsienio reikalų ministerija padedant šiems žmonėms".

Kalnuotoje Goro provincijoje klimato sąlygos yra labai atšiaurios: karštomis vasaromis provincija kenčia nuo sausros, žiemą - nuo gausaus sniego, vėjo ir šalčio, siekiančio - 40 laipsnių. Žiemą Goro provincija tampa sunkiai pasiekiama net ir kariniu transportu. Iš molio drėbtose trobelėse gyvenantys žmonės dažnai neturi sąlygų gerai jų apšildyti, o vaikai, net ir iškritus sniegui, lauke bėgioja basi, skurdžiai apsirengę.
Vyr. ltn. I. Pranaitienė džiaugėsi, kad Carito darbuotojai ir savanoriai aktyviai dalyvauja akcijoje. Per savaitę nuo akcijos pradžios visų Lietuvos Caritas regioninių padalinių vadovės ir atstovės jau numezgė arti 50-ties kepurių.

„Tikimės, kad tai, ką mes darome, sušildys Afganistano vaikus ir paliks jiems pačius geriausius prisiminimus apie lietuvius“, - sakė Lietuvos Caritas generalinis direktorius kun. Robertas Grigas.

Anot projekte dalyvaujančių ir kepures jau numezgusių moterų, prie akcijos jas prisijungti labiausiai paskatino noras pasiųsti žinią, kad dovanojama ne tik aprangos dalis, bet ir draugystė, vidinė šiluma.

Kepures į Afganistaną nugabens viena akcijos organizatorių lapkričio mėnesį misiją Goro provincijos atkūrimo grupėje pradėsianti 10-oji Lietuvos karių pamaina, kurios pagrindą sudarys Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) kariai.
Surengta karitiečių vakaronė
Caritas bendradarbiai ir savanoriai, nepaisant intensyvaus darbo, surengė ir kūrybos vakarą, kurio metu vaidyba, eilėmis ir dainomis stengtasi atspindėti kasdienes Caritas veiklos patirtis.
„Kasmet vyskupijos darosi vis drąsesnės ir kūrybiškesnės. Šiais metais visi be išimties pasirodymai buvo itin išradingi, tačiau ypač visus sužavėjo Vilniaus arkivyskupijos Carito surengtas pasakos „Katinėlis ir gaidelis“ gyvas vaidinimas“, - džiaugėsi Lietuvos Caritas gen. direktoriaus pavaduotoja Janina Kukauskienė.
Tokio pobūdžio Caritas bendradarbių darbo stovykla yra puiki galimybė stiprinti organizacijos ir jos narių tapatybę, bendruomeniškumo jausmą, pasidalinti darbine patirtimi, profesinėmis žiniomis. Darbo ir poilsio derinimas, galimybė visiems drauge pabūti pajūryje taip pat yra ir padėka darbuotojams bei savanoriams už neretai per tyliai atliekamus daug pasiaukojimo ir įtampos reikalaujančius darbus.
Stovykla Vokietijos katalikų fondo „Renovabis“ rėmimo dėka rengiama nuo 2003 metų.
Lietuvos Caritas informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą