2009 m. lapkričio 1 d., sekmadienis

Mokymai Vilkaviškio vyskupijos karitiečiams


Nuo rugsėjo mėnesio vyksta Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizuojami seminarai, skirti parapijų Caritas skyrių savanoriams, lankantiems vyresnio amžiaus sergančius bendruomenės narius ar prižiūrintiems savo artimuosius. Šie mokymai buvo surengti rugsėjo 18 d. Garliavos, rugsėjo 23 d. – Šakių, spalio 6 d. – Lazdijų parapijos namuose ir spalio 20 d. – Vilkaviškio parapijos Caritas būstinėje.
Seminaro Garliavoje metu paskaitas skaitė Šventosios Šeimos seserys Gertrūda Jolanta Juchno SF ir Sigutė Kopalinskaitė SF. Ses. Gertrūda Jolanta SF kalbėjo tema „Kančios ir vienatvės problema ligoje ir senatvėje“. Ji pabrėžė, kad Viešpats pašaukė karitiečius veiklia gailestingąja meile patarnauti vargšams, kuriuos šv. Laurynas vadino Bažnyčios turtu. Lektorė priminė, kad tik tie, kurie patys asmeniškai išgyveno Dievo meilę, gali ja mylėti apleistuosius, sergančius, stokojančius, visuomenės atstumtuosius. Ses. Gertrūda Jolanta SF savanorius supažindino su neigimo ir izoliacijos, pykčio, derybų, depresijos ir susitaikymo etapais, kuriuos pereina sunkiai susirgęs žmogus. Ji taip pat pasidalino mintimis apie tai, kaip karitiečiai galėtų padėti šiuos etapus išgyventi.
Ses. Sigutė Kopalinskaitė SF nagrinėjo temą „Okultinių praktikų pasekmės ir jų gydymas per sakramentus“. Ji atkreipė dėmesį, kad kartais ir katalikais save laikantys žmonės pasitiki įvairiais su krikščionišku tikėjimu nesuderinamais dalykais kaip horoskopai, burtai, amuletai. Tad karitiečiams svarbu gerai pažinti savo tikėjimą ir ištikimai jo laikytis, kad galėtų būti atrama tiems, kurie blaškosi tarp įvairių prieštaringų praktikų. Nuo jų sukeltų neigiamų padarinių padeda išsivaduoti sakramentai, asmeninė malda, pasninkas, artimo meilės darbai.
Seminarus Šakiuose ir Vilkaviškyje pravedė Lietuvos Caritas slaugos ir globos namuose skyriaus vadovė Jūratė Matikovienė, kalbėjusi apie slaugančiojo santykį su sergančiuoju. Kad karitiečiai galėtų geriau suprasti senus, ligotus žmones, lektorė pristatė jiems Eriko Eriksono (1902–1994) teoriją apie asmenybės vystymosi raidą, teiginius pailiustruodama pavyzdžiais iš asmeninės savanoriavimo patirties. Kiekviename gyvenimo etape žmogus susiduria su krizėmis, kurias įveikdamas bręsta. Senatvėje asmenybė pasiekia raidos kulminaciją. Šiame etape laukia integralumo arba nevilties krizė, kurios stiprumas priklauso nuo to, kiek sėkmingai buvo įveiktos ankstesnės raidos stadijos. Brandi asmenybė sugeba priimti gyvenimą tokį, koks jis yra: tiek jo džiaugsmus, tiek sunkumus, tiek ir artėjančią mirtį. Žmogus jaučiasi esąs prasmingo gyvenimo viršūnėje, link kurios kryptingai ėjo taip, kaip sugebėjo. Gi jeigu tokio integralumo jausmo pasiekti nepavyksta, prislegia nusivylimas, beprasmiškumas, mirties baimė. Šiuo atveju į gyvenimą žiūrima kaip į nerealizuotų galimybių ir klaidų grandinę, imama gailėtis, kad jo negalima pakartoti, neigiami savi trūkumai ir jie projektuojami į slaugančius asmenis. Tokie žmonės labai skausmingai išgyvena senatvę ir ją lydinčius sunkumus.
Antroje seminaro dalyje Jūratė Matikovienė pristatė meno terapijos reikšmę senyvo amžiaus ar sunkiai sergantiems asmenims. Piešinys yra savotiškas dienoraštis, kurį geriausiai perskaito pats autorius. Jis padeda išreikšti, išlaisvinti užslopintus jausmus, išgyventus skaudžius patyrimus, spręsti psichologinius konfliktus, ugdyti kantrybę, skatinti asmenybės augimą. Menas sudaro prielaidas asmens savirealizacijai, teigiamam savęs vertinimui. Seminaro pabaigoje dalyviai praktiškai išbandė meno poveikį, piešdami paskutinės savaitės stipriausią išgyvenimą.
Seminare Lazdijuose Jūratė Matikovienė dekanato Caritas savanoriams kalbėjo apie senų žmonių baimes. Baimės jausmas būdingas visiems žmonėms, tačiau jis yra ir labai asmeniškas, nes kyla dėl įvairių priežasčių. Seni žmonės dažniau nei jauni pasijunta vieniši ir nebereikalingi, nes negali dėl amžiaus atlikti tų darbų, kuriuos dirbdavo anksčiau. Lektorė kvietė karitiečius lengvinti apleistųjų nerimą ir vienišumą, organizuojant parapijos bendruomenėje „praktinio gerumo“ dienas, į kurias galėtų įsijungti ir jaunimas, sutvarkydamas senelių kambarius, išvalydamas langus ar atlikdamas kitas konkrečias užduotis.
Iki gruodžio mėnesio pradžios planuojama surengti seminarus karitiečiams Alytuje, Kazlų Rūdoje ir Lukšiuose.

Aušra Adomavičiūtė Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą