2010 m. spalio 26 d., antradienis

Patvirtintas 2011 metų planas, įgyvendinat maisto iš intervencinių atsargų tiekimą labiausiai nepasiturintiems asmenims

    2010 m. spalio 22 d. Europos Sąjungos Oficialiajame Leidinyje Nr. L 278, paskelbtas 2010 m. spalio 21 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 945/2010, kuriuo patvirtinamas planas skirti valstybėms narėms 2011 biudžetiniais metais lėšų maisto produktams iš intervencinių atsargų tiekti labiausiai nepasiturintiems asmenims ES ir kuriuo nukrypstama nuo tam tikrų Komisijos reglamento (ES) Nr. 807/2010 nuostatų
   Lietuvai 2011 m. paramos maisto produktais programos įgyvendinimui skirta 61 tūkst. tonų miežių ir 704 t nugriebto pieno miltelių. Lietuvai skirti maisto produktai saugomi Lietuvos intervenciniuose sandėliuose. Na, o iš Lietuvos intervencinių sandėlių pagal 2011 biudžetinių metų planą leista perkelti sviestą į Airiją (109 t), Graikiją (795 t) ir Portugaliją (458 t).
   2011 m. programos įgyvendinimui Lietuvoje skirtų intervencinių produktų, administracinių ir transporto išlaidų vertė yra 7,78 mln. eurų arba 26,87 mln. litų.
   Visa 2011 metų programos įgyvendinimo vertė 20-yje valstybėse narėse iš 27-ių ES valstybių, kurios pareiškė norą dalyvauti programoje yra 480 mln. eurų arba beveik 1,66 mlrd. litų (1 € = 3,4528 LTL):
   Eil. Nr. / Valstybė narė / Programos vertė eurais / litais

 1. Italia (Italija) / 100 649 380,00 / 347 522 179,26
 2. Polska (Lenkija) / 75 320 186,00 / 260 065 538,22
 3. España (Ispanija) / 74 731 353,00 / 258 032 415,64
 4. France (Prancūzija) / 72 741 972,00 / 251 163 480,92
 5. România (Rumunija) / 49 578 143,00 / 171 183 412,15
 6. Portugal (Portugalija) / 20 513 026,00 / 70 827 376,17
 7. Elláda (Graikija) / 20 045 000,00 / 69 211 376,00
 8. Magyarország (Vengrija) / 14 146 729,00 / 48 845 825,89
 9. България (Bulgarija) / 11 042 840,00 / 38 128 717,95
 10. Belgique/België (Belgija) / 10 935 075,00 / 37 756 626,96
 11. Lietuva / 7 781 341,00 / 26 867 414,20
 12. Latvija / 6 723 467,00 / 23 214 786,86
 13. Suomi (Suomija) / 5 725 175,00 / 19 767 884,24
 14. Slovakia (Slovakija) / 4 809 692,00 / 16 606 904,54
 15. Slovenija (Slovėnija) / 2 409 038,00 / 8 317 926,41
 16. Éire (Airija) / 1 196 457,00 / 4 131 126,73
 17. Eesti (Estija) / 782 938,00 / 2 703 328,33
 18. Malta / 640 243,00 / 2 210 631,03
 19. Česká republika (Čekija) / 120 462,00 / 415 931,19
 20. Luxembourg (Liuksemburgas) / 107 483,00 / 371 117,30
   Iš viso 2011 metais / 480 000 000,00 eurų / 1 657 344 000,00 litų
   Už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakingas Komisijos narys Dacianas Cioloşas, kalbėdamas apie šią programą, teigė: „Pagalbos skurstantiesiems programa dar kartą patvirtinama, kad bendroji žemės ūkio politika yra skirta ne tik ūkininkams, bet ir visiems ES piliečiams. Apskaičiuota, kad praėjusiais metais pagalbą pagal įvairias nacionalines programas gavo 13 mln. žmonių.“
   Pagrindiniai faktai
   Nemokamai dalijamo maisto vargingiausiems Bendrijos gyventojams planas skubos tvarka pradėtas vykdyti ypač šaltą 1986–1987 metų žiemą, kai sukauptas žemės ūkio produktų perteklius buvo atiduotas valstybių narių labdaros organizacijoms, kad šios jį išdalytų skurstantiesiems. Nuo tada ši priemonė, kurios pagrindas yra intervencinės atsargos, taikoma nuolat. Pagal šią programą valstybės narės maisto pertekliaus valstybines atsargas gali panaudoti kaip pagalbą maistu. Tačiau dešimtojo dešimtmečio pradžioje pradėta bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) reforma, kurios tikslas – kuo labiau sumažinti Bendrijos intervencines atsargas, tapo vienu iš veiksnių, dėl kurių pradėta leista produktus pirkti rinkoje, jei susiklosto tam tikros aplinkybės. Tačiau šiais metais intervencinių atsargų sukaupta tiek, kad jų pakaks beveik visiems plane numatytiems poreikiams patenkinti, todėl produktų rinkoje įsigyti reikės nedaug. Vis dėlto kadangi intervencinių atsargų kiekis pamažu mažinamas, buvo pateiktas siūlymas pertvarkyti pagalbos programą atsižvelgiant į bendrosios žemės ūkio politikos pokyčius ir taip veiksmingiau pagelbėti skurstantiesiems.
   Valstybės narės pačios nusprendžia, ar dalyvauti programoje pagal Komisijos kasmet priimamą naują planą. Valstybės narės pagalbą paprastai teikia įvairiems skurdžiai gyvenantiems žmonėms, įskaitant sunkiai gyvenančias šeimas, pakankamai pajamų neturinčius vyresnio amžiaus žmones, benamius, neįgaliuosius, rizikos grupės vaikus, mažai uždirbančius asmenis, darbuotojus migrantus ir prieglobsčio ieškančius asmenis, per labdaros organizacijas ir (arba) vietos socialines tarnybas.
   Programoje norinčios dalyvauti valstybės narės kiekvienų metų pradžioje apie tai praneša Komisijai, o vėliau informuoja, kiek ir kokių produktų joms reikės. Be to, jos privalo Komisijai pateikti programos įgyvendinimo ataskaitą.
   Nors ES piliečių gyvenimo lygis yra vidutiniškai vienas iš aukščiausių pasaulyje, vis dėl to yra žmonių, kuriems nepakanka maisto. Naujausiais duomenimis, vidutiniškai 17 % Europos Sąjungos gyventojų gyvena ties skurdo riba arba žemiau jos, todėl jaučia maisto stygių, dėl kurio, pavyzdžiui, neišgali bent kartą per dvi dienas visavertiškai pavalgyti.
  
   Paramos gavėjų skaičius 2010 m. lapkričio mėnesiui gauti paramą maisto produktais ir toliau didėja
   2010 m. lapkričio mėnesį, jau penktąjį kartą per 2010 metus, į pagrindinius sandėlius bus įvežti maisto produktai labiausiai nepasiturintiems asmenims. Kaip bebūtų gaila, tačiau paramos maistu prašo vis daugiau gyventojų. Vilkaviškio vyskupijos Caritas paramą maistu administruoja ir skirsto 10-ties savivaldybių gyventojams. 2010 m. kovo mėn. paramos reikėjo 55 661 asmeniui, o jau lapkričio mėnesį prašymus paramai gauti ir į sąrašus buvo įrašyti 67 899 asmenys, t. y. 12 238 asmenimis daugiau:
   Savivaldybė / 2010 m. kovo mėn. / 2010 m. lapkričio mėn. / Padidėjimas
 1. Alytaus rajono /  7 615 / 8 861 / 1 246
 2. Birštono / 656 / 789 / 133
 3. Lazdijų rajono / 5 057 / 6 141 / 1 084
 4. Prienų rajono / 7 365 / 8 710 / 1 345
 5. Kalvarijos / 3 123 / 3 911 / 788
 6. Kazlų Rūdos / 3 408 / 3 944 / 536
 7. Marijampolės / 7 006 / 9 509 / 2 503
 8. Vilkaviškio rajono / 11 347 / 13 175 / 1 828
 9. Šakių rajono / 7 240 / 8 946 / 1 706
 10. Kauno rajono (12-a sen. iš 25) / 2 844 / 3 913 / 1 069
   Iš viso vyskupijoje / 55 661 / 67 899 / 12 238

   Šią savaitę VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra (http://www.litfood.lt/) turėtų paskelbti koks maisto produktų asortimentas ir kiekis bus įvežtas į pagrindinius sandėlius. Vėliau vyks gautų maisto produktų paskirstymas į seniūnijas (maisto dalinimo vietas). Apie tikslius maisto produktų kiekius ir dalinimo laikotarpį gyventojus informuosime artimiausiu laiku.

   Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą