2013 m. gruodžio 19 d., ketvirtadienis

Pagalba priklausomiems asmenims ir jų šeimos nariams

Pastaraisiais metais socialiniu reiškiniu pripažintas priklausomybės ligų plitimas kelia vis didesnę grėsmę teigiamai visuomenės raidai. Todėl priklausomybės ligomis sergančiųjų žmonių reabilitacija turėtų apimti ne tik darbą su pačios ligos pasekmėmis, bet ir sergančiojo bei jo šeimos narių integraciją į visuomenę. Šioje srityje veikia ir Vilkaviškio vyskupijos Caritas organizacija, įgyvendindama savo tikslą – vykdyti karitatyvinę ir socialinę misiją, tarnaujant vargšams.
              Organizacijos pagalbos centre „Rūpintojėlis“ pagalba teikiama įgyvendinant centro tikslą – vadovaujantis krikščioniškomis vertybėmis padėti asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis bei jų šeimos nariams. II Vatikano susirinkimo nutarimuose yra teigiama, kad „parama privalo būti tvarkoma tokiu būdu, kad stokojantieji pamažu išsivaduotų nuo išorinės priklausomybės ir patys galėtų tvarkyti savo gyvenimą“, todėl siekiama su tokiais asmenimis dirbti kompleksiškai. 2013 m. pagalbos centre įgyvendintas Marijampolės savivaldybės finansuojamas projektas „Kompleksinė pagalba sergantiesiems priklausomybės ligomis ir jų šeimos nariams“. Jis skirtas padėti išsaugoti šeimą, susidūrusią su šia sunkia liga. Projekto įgyvendinimo metu specialistai dirba su ne tik paveiktais priklausomybės asmenimis ir jų aplinka, bet ir vykdo priklausomybių prevenciją, siekdami užkirsti kelią jų atsiradimui.
Taigi, pagalbos centre „Rūpintojėlis dirbama skirtingomis kryptimis: atliepiama į individualius priklausomų asmenų poreikius (neturintieji pakankamų socialinių ir kitokių įgūdžių ugdomi, jiems padedama užmegzti ryšius su reikiamomis institucijomis, planuoti asmeninį biudžetą, gauti gydymo paslaugas ir pan.); vykdoma prevencinė švietėjiška veikla (organizuojami įvairūs renginiai, skaitomos paskaitos, platinama informacija internete ir pan.).
Projekto metu buvo organizuoti renginiai, kurių metu skaitytos paskaitos priklausomiems asmenims, jų artimiesiems, dirbantiesiems su šiais žmonėmis bei visiems besidomintiems šios ligos sukeltų problemų sprendimo būdais. Paskaitų metu buvo kalbama apie priklausomybės mechanizmą, poveikį visam žmogaus gyvenimui, priežastis, kylančių problemų sprendimo būdus. Dideli dėmesys buvo skirtas sergančiųjų artimiesiems, su kuriais buvo diskutuojama ir dalijamasi patirtimi, pateikiami galima veikimo būdai, padedantys spręsti kylančias problemas. Žmonės džiaugėsi galintys dalyvauti praktiniuose užsiėmimuose, kur įvairių terapijų pagalba mokėsi relaksacijos būdų, kaip išreikšti save, savo išgyvenimus.
Bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, teikiančiomis pagalbą priklausomiems asmenims, žmonės buvo nukreipiami gydytis pagal Minesotos programą, Priklausomybių reabilitacijos centrą „Alfa centras“, esantį Gyviškių kaime, buvo pagelbėta įsigyti reikiamų vaistų, maisto – tenkinti patys svarbiausi žmonių poreikiai.
Projekto įgyvendinimo metu įgyta patirtis leidžia ir toliau tikslingai dirbti su kiekvienu, kuriam reikalinga pagalba, nes dėl priklausomybės pasekmių vienas asmuo savo problemų dažniausiai išspręsti nebegali. Todėl nuoseklus bendras darbas kartu kuria gyvą bendruomenę, kuri nėra abejinga artimajam ir jo nelaimėms.


Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija

http://www.suduvosgidas.lt/lt/?cid=1733&new_id=264414

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą