2009 m. gegužės 17 d., sekmadienis

Lazdijų dekanato Caritas skyrių savanorių seminaras skirtas apaštalo Pauliaus metams Kryžių koplyčioje


2009 metų gegužės 15 dieną Lazdijų dekanato Caritas savanoriams kunigas Jonas Cikana kalbėjo, jog lotynų kalbos žodis Caritas reiškia Gailestingąją Meilę, kaip ir graikų kalbos žodis Agape. Jis sakė, kad lietuvių kalbos žodis meilė negali išreikšti žodžių Caritas ir Agape prasmės, nes tai yra kažkas daugiau nei paprasta bičiuliška meilė. Pirmieji krikščionys asmeniškai patirtą Dievo meilę vadino žodžiu Caritas reiškiančiu meilę, kuri yra pasiaukojanti, besąlgiška, gailestinga, nepriklausanti nuo kito žmogaus asmens savybių ar nuopelnų, įgalinanti mylėti tai kas nepatinka ar natūraliai nėra mylima, tai – benamius, žmones turinčius priklausomybių, kalinius.
Kunigas savanorius kvietė pagalvoti, kaip turėtų atrodyti Caritas – Gailestingosios meilės organizacijos veikla. Paskaitininkas savanoriams kalbėjo, kad jei kyla abejonės, bei manoma, jog nukrypome nuo Caritas misijos verta astsiversti KBK 2447 skyrių ir pasitikrinti.
„Gailestingumo darbai yra veikli meilė, raginanti mus ateiti į pagalbą savo artimui jo kūno ir sielos varguose. Mokyti, patarti, paguosti, sustiprinti, kaip ir įžeidimus atleisti ar nuoskaudas nukęsti, yra gerieji darbai sielai. Gerieji darbai kūnui ypač yra išalkusį pavalgydinti, keleivį priglausti, vargšą aprengti, ligonį ir kalinį aplankyti, mirusį palaidoti. Tarp tų darbų vienas pagrindinių broliškos meilės ženklų yra varguolių šelpimas; tai taip pat ir Dievui patinkamas teisumo darbas.“
Paskaitininkas sakė, kad tokia meile mylėti gali tik tas, kuris tos meilės semiasi iš pačio jos šaltinio – Dievo.
Po Šv. Mišių Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktorius kun. Arvydas Liepa pasveikino visus karitiečius su Lietuvos Carito 20- mečiu ir kiekvienos parapijos atstovui įteikė padėkos raštą už savanorišką tarnystę.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą