2009 m. birželio 10 d., trečiadienis

Didžiųjų draugų susitikimas Keturvalakiuose

Birželio 5-6 dienomis Keturvalakių Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijoje vyko Vilkaviškio vyskupijos Caritas programos savanorių Didžiųjų draugų seminaras kuriame Didieji draugai galėjo pabūti kartu, geriau vienas kitą pažinti, pabandyti pažinti savo dvasinį pasaulį, geriau priimti Dievo meilę į savo širdis.
Būsimieji ir esami savanoriai žiūrėjo filmą ,,Adomo obuoliai“ kuris buvo nominuotas Europos kino meno akademijos premijai. Kiekvienam individualiai išgyvenus šio filmo siužetą vyko jo aptarimas su kunigu Donatu Šukiu, kuris svečiavosi Keturvalakių parapijoje. Susitikimo metu su kunigu Donatu Šukiu buvo diskutuojama tema: ,,Ar bažnyčia ir tikėjimas yra madingi?!“ Kiekvienas dalyvavęs šiame susitikime turėjo galimybę išsakyti savo mintis, diskutuoti, išklausyti kitų nuomonę. Po to vyko kiekvieno iasmeniškas susikaupimas Keturvalakių bažnyčioje, pabuvimas su savimi Dievo akivaizdoje, Jo įsileidimas į širdis, apmastymas savo minčių. Visus programos dalyvius vadovė Aušra Adomavičiūtė pakvietė parašyti atleidimo ar padėkos laišką Dievui, sau ar tam žmogui, kurį esame įskaudinę, bet nedrįsome atsiprašyti. Ant lapo galėjome išsakyti, kas glūdėjo mūsų mintyse, širdyse, jausmuose, ką mums sukėlė buvimas su Dievu ir savimi. Šio susitikimo tikslas buvo geriau pažinti savo tikėjimą, priimti Dievą į savo širdį, pajausti Jo meilę, pagalbą, mintimis pabūti su Dievu.
Antrąją dieną vyko savanorių mokymai kuriuos vedė Ausma Sakalauskaitė, tema: ,,Savižudybės“. Savižudybės aktuali tema šiandieninėje visuomenėje ir kiekvienas savanoris turėjo galimybę pasidalinti patirtimi ir plačiau sužinoti kaip išvengti savižudybių ir kaip padėti apie nenorą gyventi kalbančiam Mažajam draugui.
Vėliau dalyvavome Šv. Mišios, Keturvalakių bažnyčioje, kurias aukojo Keturvalakių parapijos klebonas Vaidotas Labašauskas. Po Mišių visi susirinkome į bendrą ratą, kuriame mokėmės planuoti renginių su mažuoju draugu veiklą. Aušra Adomavičiūtė ir Lina Mažeikaitė mums paaiškino, kaip reikia atlikti užduotis. Buvome suskirstyti į keletą grupelių, kuriose turėjome suplanuoti veiklos su Mažaisiais draugais savaitinių susitikimų bei metinį veiklos planą.
Paskutinė dalis buvo refleksija. Jos metu kiekvienas dalyvis pasidalino mintimis apie praleistą laiką, kas patiko, ko trūko, kaip jautėsi. Po seminaro ir agapės atsisveikinome su Keturvalakių parapijos klebonu Vaidotu Labašausku ir padėkojome už šiltą priėmimą.

Karolina Uldinskaitė
Vilkaviškio vyskupijos Caritas savanorė

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą