2014 m. kovo 25 d., antradienis

Kviečiame dalyvauti akcijoje "Įžiebkime viltį kartu"

Su pabudusia iš žiemos miego gamta, pavasarinio vėjo dvelkimu, pirmaisiais gėlių žiedais laukiame didelės šventės - Šv. Velykų - Dievo Sūnaus, kuris savo gyvenimu, kančia, mirtimi ant kryžiaus ir garbingu prisikėlimu atvėrė mums vartus į dangų. Prieš savo kančią Jėzus 40 dienų prabuvo vienas dykumoje be vandens ir maisto, jis buvo velnio gundomas įvairiais pažadais. Tačiau Dievo dvasia buvo su Juo, ir Jis liko ištikimas savo dangiškajam Tėvui. Šis laikotarpis, tarsi, perkeliamas į kiekvieno žmogaus gyvenimą. Tai – Gavėnia. Pabūkime vienumoje kartu su kenčiančiu Jėzumi, apmąstykime savo kančią ir gyvenimą, jo prasmę, vertybes, kasdienius darbus, o, taip pat, ir silpnybes, kaip aš kovoju su įvairiais žemiškais gundymais ir malonumais, ar einu paskui Kristų, pasiėmęs savo kryžių, klumpu ir vėl keliuosi, bet vis tiek einu paskui Jį. Ar matau Jėzaus veidą vargstančiame, kenčiančiame, ar bandau padėti sūnui palaidūnui, vis dar nerandančiam kelio pas savo dangiškąjį ir besąlygiškai mylintį Dievą Tėvą.

Atsiliepdami į Lietuvos „Carito“ organizuojamą velykinę akciją „Įžiebkime viltį kartu“, kviečiame visus geros valios žmones, įstaigas, organizacijas nebūti abejingais ir dalyvauti joje. Gavėnios laikotarpio metu, negendančius maisto produktus, prašome pristatyti į savo miestelio Bažnyčioje paruoštą vietą arba į Kleboniją. Visa tai, ką Jūs paaukosite, gerieji žmonės, bus išdalinta per Didžiąją savaitę vargingiau gyvenančioms šeimoms.
„Laimingas, kas rūpinasi vargšais, nelaimės dieną jį Viešpats gelbės, Viešpats jį saugos ir stiprins, padarys laimingą Žemėje. Viešpats padės jam ligos patale, ligoje išgydys jo negales“, - sako psalmės žodžiai.
Lai prisikėlęs Kristus atneš į kiekvienus namus tikrą laimę, džiaugsmą, ves, stiprins, suteiks jėgų ir išminties eiti paskui Jį. 

Linksmų ir laimingų Šv. Velykų.

Lazdijų dekanato „CARITAS“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą