2014 m. kovo 23 d., sekmadienis

Susitikimas su naujai atsikūrusio Plutiškių šv. Juozapo parapijos Carito skyriaus savanoriais.


Maždaug prieš trejetą mėnesių Plutiškių, Šv. Juozapo parapijoje, atsikūrė parapijos "Carito" skyrius. Atsikūrė keleto aktyvių moterų, kurios visada veikė kaip karitietės, iniciatyva. Veikla labiausiai orientuota į vargingai gyvenančių ir vienišų žmonių lankymą ir šelpimą.
Kad labiau suprastume, kas yra tikrasis "Caritas", kokia jo esmė ir ką galėtume dar nuveikti, pasikvietėme  Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoją Aušrą Adomavičiūtę, kuri mielai sutiko pas mus atvažiuoti. 
Susitikimas įvyko kovo 23d., sekmadienį, Plutiškių bažnytėlėje, po sekmadienio šv. Mišių. Buvo pakviesti visi norintys, ne tik karitietės, net ir mūsų vienas savanoris-vyras. 
Miela Aušra pasidalijo savo asmeniniu atsiradimu šioje artimo tarnystėje. Po to buvome supažindinti su organizacijos struktūra, skaidrių pagalba buvo iliustruotos veiklos sritys, pateikta daug pavyzdžių iš kitose vyskupijos parapijose vykstančių "Carito" iniciatyvų. Taip pat buvo pristatyta šią savaitę prasidėjusi "Carito"  pagalbos šeimoms akcija „Įžiebkime viltį kartu“. 
Džiaugiamės šiuo susitikimu, ne tik dėl gautos informacijos, bet ir dėl mums skirto laiko pabūti su mumis ir pasidalinti.
Man asmeniškai buvo atradimas, kad mes galime veikti, net neturėdami lėšų. Mes galime prisiliesti prie mūsų vargstančių kasdienybės ir ją praskaidrinti savo buvimu, išklausymu, gal kartais paguoda ir patarimu. Ir dėkoju Dievui, kad galime tai daryti!

Plutiškių parapijos “Caritas” skyriaus vadovė Jolanta Giraitienė
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą