2014 m. birželio 9 d., pirmadienis

Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapijos „Caritas“ veikla – tai dar vienas spalvotas stikliukas margaspalvėje Vilkaviškio vyskupijos „Carito“ mozaikoje!


Birželio 3 d., antradienį, vyko Vilkaviškio Švč. M. Marijos apsilankymo parapijos „Caritas“ skyriaus susirinkimas, kuriame svečiavosi Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė ir savanorė Rasa Taputienė. Susirinkimo metu „Caritas“ skyriaus narės pasakojo apie savo tarnystės kasdienius darbus  ir naujoves, kurios atsirado išrinkus naują vedėją – Nijolę Augustaitienę.
Kiekvieną pirmą mėnesio antradienį savanoriai renkasi „Carito“ patalpose ir aptaria nuveiktus darbus. Kiekvienas savanoris aiškiai žino už kokį darbą yra atsakingas. Atsakomybėmis pasidalino atėjus naujai vedėjai. Pora savanorių surenka ir dalina dėvėtus, tvarkingus rūbus ir kitokią labdarą. Rūbus, tinkamus dėvėti batus ar patalynę savanorės dalina tuo laiku, kuris nurodytas savanorystės grafike. Savanorės Domira ir Marytės pasakojo, kad registruoja gaunamus ir išduodamus rūbus specialiame žurnale prašydamos aukotojų ir labdaros gavėjų  pasirašyti. Tai padeda užmegzti pokalbį su pagalbos atėjusiais žmonėmis, surinkti informaciją apie daugiavaikėms šeimoms ar vienišiems asmenims reikalingą pagalbą.
Parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja prieš šv. Kalėdas ir šv. Velykas lankėsi Vilkaviškio miesto parduotuvėse, kirpyklose, mokyklose, bendruomenėse pasakodama, kad „Caritas“ yra labdaros organizacija ir skatindama miesto bendruomenės žmones pagalvoti ar neturi daiktų, kuriuos galėtų paaukoti skurstantiems. Nijolė Augustaitienė pasakojo, kad pavyko sujautrinti  žmones ir paskatinti prisidėti prie gerų darbų darymo. Jie paaukojo rūbų, negendančių maisto produktų bei kitų stokojantiems labai reikalingų daiktų.
Karitiečiai pasakojo, kad dažnai kreipiasi žmonės, kurie prašo nupirkti vaistų ar įvykus gaisrui padėti įsigyti  statybinių  prekių. Tuomet labai reikalingos ir finansinės lėšos. Aukų daugiausiai surenkama per advento akciją „Gerumas mus vienija“. Vis dėlto ne visada jų pakanka, todėl pora savanorių daro rankdarbius ir už juos gautas aukas deda į bendrą fondą. Moterys yra labai kūrybingos, jos mezga gėlytes, servetėles, skiautinių raštais papuošia mažas pagalvėles, žaislus prikelia antram gyvenimui.
Savanorės džiaugėsi, jog turi mažą siuvyklėlę „Prikelk gaminį naujam gyvenimui“.  Audiniais iš, kurių dvi savanorės siuva adatoms susmeigti pagalvėles, akinių ir mobiliųjų telefonų dėklus,  patalynę , kurią  dovanoja ligoninėms ar senelių namams, aprūpina parapijos klebonas  prel. kan. Vytautas Gustaitis.  Klebonas nuolat domisi kaip savanoriams sekasi, organizuoja dekanato parapijų „Caritas“ savanorių susirinkimus. Jo pastangomis vilkaviškiečiai turi puikias „Carito“ patalpas.
„Pasiskirstymas atsakomybėmis už parapijoje vykdomas veiklas padeda labiau pasitarnauti vargstantiems“ – kalbėjo parapijos „Caritas“ skyriaus vedėja Nijolė.  Ji teigė, kad žmogus turi žinoti savo pareigas ir ką jis turi daryti, kitaip bus chaosas. Todėl yra keletas savanorių, kurios  lanko ligonius ir vienišus senelius. Neturinčius  artimųjų – nuveža pas gydytojus, nuperka maisto, pabendrauja. Savanorės renka vaistažoles ir jas dovanoja susirgusiems senoliams.
Karitiečiai  pasakojo, jog bendradarbiauja su „Maltos“ ordino tarnyba. Neseniai  kartu organizavo renginį „Giedokim Marijai“. Taip pat džiaugėsi, jog turi savanorį, kuris rašo straipsnius apie organizuotus renginius.
Savanorės įvardino labai jiems svarbią veiklą – dvasinę savišvietą. Už ją atsakinga Nijolė Dambravienė. Susirinkimo metu jie aptaria perskaitytą žurnalą „Artuma“ ar kitą religinio turinio knygą. Perskaitytus žurnalus nuneša ligoniams į ligoninę.  Pasikviečia į svečius kunigą, kad jis atsakytų į savanoriams  rūpimus klausimus. Organizuoja piligrimines keliones į pal. Jurgio Matulaičio ar Šiluvos atlaidus.  Bažnyčiai paskelbus 2014 m. Šeimos metais meldžiasi rožinio maldą šeimų intencijomis.  Keletas savanorių  gieda per laidotuves, neimdami atlygio.
Po susirinkimo direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė buvo pakviesta apžiūrėti parapijos „Caritas“ siuvyklėlės, patalpos, kurioje tvarkingai sukabinti iš labdaros gauti rūbai, lentynose sudėlioti batai, religinio turinio knygos ir žurnalai.
Nuoširdžiai dėkojame Vilkaviškio parapijos „Caritas“ skyriaus savanorėms už nuoširdų priėmimą ir pasidalinimą patirtimi.

                                                                Vilkaviškio vyskupijos "Caritas" informacijaKomentarų nėra:

Rašyti komentarą