2014 m. liepos 17 d., ketvirtadienis

Veikli karitatyvinė tarnystė Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos bendruomenėjeVykdant Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos  projektą, skirtą aktyvinti parapijų karitatyvinę veiklą,  Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos  Carito skyriuje lankėsi  Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Aušra Adomavičiūtė ir Marijampolės dekanato vedėja Liucija Juraitienė. Pagrindinis vizito tikslas -  susitikti su parapijos savanoriais ir pasikalbėti apie karitatyvines veiklas. Susitikime dalyvavo parapijos klebonas, Marijampolės dekanato vicedekanas Gediminas Bulevičius, Carito vedėja Jūratė Sinkevičienė ir būrys savanorių. J. Sinkevičienė parapijos Carito skyriaus vedėja buvo išrinkta prieš pusę metų, pasibaigus R. Degučio 2 metų kadencijai. Ji džiaugėsi parapijos klebono patarimais ir pagalba, pritarimu naujoms karitatyvinėms idėjoms ir  iniciatyvoms bei Carito patalpose klebono rūpesčiu įrengta krosnele, kad žiemos metu budintiems savanoriams nebūtų šalta.
J. Sinkevičienė pasakojo, kad veiklų parapijoje netrūksta. Savanoriai  talkina Kalvarijos savivaldybei dalinti maisto produktų paketus labiausiai nepasiturintiems asmenims, dalina per vyskupijos Caritą gautą labdarą, kurią Vokietijoje surinko ir atvežė  „Pagalbos Lietuvai ir Baltarusijai“ („Litauen-Weißrussland“) komiteto nariai, savanoriauja Vilkaviškio vyskupijos Carito Kalvarijos vaikų dienos centre „Žiniukas“.
                      Parapijos Carito skyriaus patalpose yra skalbykla, taip pat įrengtos dvi dušo kabinos. Kalvarijos miesto ir aplinkinių kaimų žmonės, kurie namuose neturi vandentiekio, ateina išsiskalbti rūbus bei išsimaudyti. Skalbyklą ir dvi dušų kabinas kalvarijiečiai įsirengė iš Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos projekto lėšų prieš pora metų.
Savanoriai kalbėjo, kad neturi pasiskirstę atsakomybių ir darbus atlieka bendrai tie, kurie tuo metu gali, nes daugelis karitiečių yra darbingo bei  studentiško amžiaus.
               Klebonas G. Bulevičius pabrėžė, kad mažos parapijos problemos skiriasi nuo didelės parapijos. Jis pasakojo, kad stengiasi žmones įgalinti būti pilnaverčiais bendruomenės nariais, nes tik davimas išpaikina ir skatina vartoti, tik tai, kas gaunama už dyką. Taip pat paminėjo, jog beveik iš visų parapijai priklausančių kaimų turi atstovus.
                      Klebonas pristatė savanorį R. Skroblą, kuris parapijoje tarnauja organizuodamas įvairų  užimtumą probleminio elgesio jaunimui. Ankščiau Rimas su jaunimu sportuodavo ir darbinių įgūdžių juos mokydavo savo sodyboje netoli Kalvarijos. Jis džiaugėsi, kad klebonas nupirko teniso stalą, todėl jaunimas vakarais susirenka į parapijos namus ir šio žaidimo pagalba mokosi laikytis taisyklių, bendravimo tarpusavyje ir socialinių įgūdžių. Parapijoje organizuojamų talkų metu paaugliai noriai padeda nudirbti reikalingus darbus. Savanoris liudijo, kad jaunimas buvo pritrauktas per sportą. Rimas jaunimui organizuoja piligriminius žygius į Lietuvos šventoves. 
Jaunosios savanorės pasakojo, kad savanoriauja senelių globos namuose. Su seneliais daro įvairius darbelius, švenčia šventes. Į šią veiklą planuoja įsijungti ir kitos savanorės. Jos planuoja organizuoti  senelių rankdarbių gamybą naudojant dekupažo ar kitas technikas.  
Parapijos Caritas turi savo darbo laiką, todėl žmonės žino, kada gali užeiti paprašyti pagalbos ar pasikalbėti. Jei yra poreikis,  savanoriai ateina ir kitu laiku.
J. Sinkevičienė pasakojo, kad kiekvienais metais aktyviai vykdo advento akciją „Gerumas mus vienija“.  Surinktas aukas naudoja tikslingai ir taupiai. Jaunoji savanorė Aušra dalinosi, kad skurstantys žmonės dažnai drovisi priimti pagalbą.
                      Vilkaviškio vyskupijos Carito direktoriaus pavaduotoja Aušra pasidalino kitų parapijų Carito skyrių tradicijomis ir patirtimis. Ji kalbėjo, kad  per 25-erių metų Carito veikimo laisvoje Lietuvoje laikotarpį visuomenėje įvyko daug pokyčių, atsirado daug naujų skurdo rūšių: dvasinis skurdas, susvetimėjimas, vienišumas, alkoholizmas, prekyba žmonėmis, priverstinis jaunuolių išvežimas elgetauti, platinti narkotikus ar vogti iš parduotuvių užsienyje, vergiškas išnaudojimas darbu gamyklose ar pas ūkininkus ir t.t.  Ji skatino savanorius įsivardinti bent kelias konkrečias veiklas, sritis, kuriose jie tarnauja. Pristatė Caritą kaip Bažnyčios evangelizacinį  instrumentą, kur kiekvienas karitietis  kviečiamas evangelizuoti gailestingumo darbais. Kvietė visus darbus daryti su tikėjimu, nes Jėzus, kurio vardu  savanoriai yra pakviesti karitatyvinei tarnystei, bendravo su žmonėmis, kurie buvo visuomenės atstumtieji. Gailestingumo darbai turėtų nešti tikėjimo žinią. Karitiečio pašaukimas daryti tuos darbus, dėl kurių pačiam Dievui skauda širdį. Šiam jautrumui išsiugdyti yra būtinas asmeninis ryšys su Dievu ir malda.
Susitikimo pabaigoje pavaduotoja Aušra pristatė Lietuvos Carito planus organizuoti mokymus savanoriams ir darbuotojams apie Carito tapatybę, kadangi Caritas yra Bažnyčios dalis. Taip pat  pristatė akciją „Pripildyk vaiko kuprinę gerumu“, kuri prasidės rugpjūčio 11 d. ir baigsis rugsėjo 15 d. Šios akcijos tikslas– surinkti mokyklinių prekių skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams.
Savanoriai buvo pakviesti aktyviai dalyvauti bei pakviesti visą parapijos bendruomenę rugsėjo 13 d.  vykti  į Šiluvą, kurioje  bus švenčiamas  Lietuvos Carito 25-metis.
Dėkojame Kalvarijos Švč. M. Marijos Vardo parapijos klebonui G. Bulevičiui  ir savanoriams už šiltą priėmimą, pasidalinimą savo džiaugsmais ir rūpesčiais,  galimybę apžiūrėti Carito patalpas bei pasidžiaugti veiklų gausa ir naujomis iniciatyvomis.

Vilkaviškio vyskupijos Caritas informacija


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą