2009 m. balandžio 25 d., šeštadienis

Vilkaviškio vyskupijos Caritas mokymai savanoriams

Vasario ir kovo mėnesį Vilkaviškio vyskupijos Caritas kartą per savaitę rengė mokymus programos „Didysis draugas/ Didžioji draugė“ savanoriams. Šios programos esmė yra suaugusio asmens ilgalaikis bendravimas su vaiku, siekiant ugdyti jo dvasingumą, atsakomybę, pasitikėjimą savimi.
Mokymai vyko Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinio centro ir Marijampolės dekanato Šeimos centro patalpose. Dalyviai gilinosi į tai, kas yra savanorystė, kokie yra programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ etikos principai, kaip padėti Mažiesiems draugams išgyventi artimo žmogaus netektį ar netapti patyčių auka. Mokymų vadovė Ausma Sakalauskaitė, Sangrūdos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės parapijos vargonininkė, padėjo Didiesiems draugams modeliuoti situacijas, kuriose buvo mokomasi atpažinti Mažųjų draugų jausmus, pagelbėti jiems įveikti psichologines krizes.
Programos koordinatorė Aušra Adomavičiūtė savanoriams priminė, kad Caritas yra katalikiška organizacija, kuri remiasi Katalikų Bažnyčios socialiniu mokymu bei teikia pagalbą labiausiai pažeidžiamiems žmonėms, nepriklausomai nuo jų rasės, tautybės, religijos ar lyties. Buvo parodytas filmas „Deus caritas est“, pasakojantis apie Caritas organizacijos kilmę, istoriją ir jos misiją. Savanoriai domėjosi, kokie yra Vilkaviškio vyskupijos Caritas tikslai, struktūra, kokios vykdomos programos ir projektai. Jie geriau įsisąmonino savo atsakomybę, suprasdami, kad pagal jų elgesį žmonės spręs ir apie jų atstovaujamą organizaciją. Pamatę, į kokį didelį artimo meilės darbus vykdančių savanorių būrį įsijungė, Didieji draugai panoro susipažinti ir su kitais Caritas savanoriais, talkinti įvairiuose kituose Caritas organizuojamuose renginiuose, šventėse ar akcijose.
Programos „Didysis draugas/Didžioji draugė“ mokymų savanoriai
Rūpinantis programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ plėtra, mokymų dalyviai gavo užduotį pakviesti bent po vieną naują draugą į informacinį šios programos pristatymą. Balandžio 18 d. Sasnavos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje numatyta šv. Mišiomis pradėti Didžiųjų ir Mažųjų draugų seminarą, kuris tęsis parapijos namuose ir kuriame dalyvaus naujai į programą įsijungę savanoriai.

Aušra Adomavičiūtė Vilkaviškio vyskupijos Caritas direktoriaus pavaduotoja Programos „Didysis draugas / Didžioji draugė“ koordinatorė Marijampolėje

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą